Chủ nhật, 21/07/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Triển khai kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg trên địa bàn Tỉnh Ninh Bình: đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Thứ tư, 04/05/2022 Đã xem: 268

Nhằm hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực, đảm bảo đời sống cho người lao động trên địa bàn, UBND Thành phố Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch số 85 ngày 27/4/2022 về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, người lao động sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng ( thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng) nếu đang làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh có đủ các điều kiện như: ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022; Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022; Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ( có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4, điều 2, Nghị định 115 ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Người lao động sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng ( thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng), nếu người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh đủ các điều kiện như: ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022; Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022 ( trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó); Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ( có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4, điều 2, Nghị định 115 ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của Cơ quan bảo hiểm xã hội, thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà./.


Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
743122

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 75

Hôm qua: 82