Thứ hai, 22/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Thành phố Ninh Bình sau 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5

Thứ ba, 16/02/2016 Đã xem: 7

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của tỉnh, trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", Đảng bộ và nhân dân thành phố Ninh Bình luôn chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp và tiếp thu những giá trị văn hóa mới.

 

TP Ninh Bình ngày càng xanh, sạch, đẹp. Ảnh: XT
TP Ninh Bình ngày càng xanh, sạch, đẹp. Ảnh: XT
 

 

Việc xây dựng chương trình hàng động thực hiện, triển khai Nghị quyết đã góp phần đưa cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chuyển biến căn bản về nhận thức.  Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của thành phố đã tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ, sâu rộng Nghị quyết. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, đúng theo yêu cầu đề ra.


Trên lĩnh vực xây dựng con người mới, 15 năm qua thành phố Ninh Bình đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và hàng nghìn hội viên, đoàn viên được học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Việc xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới được Thành phố phát động, đặc biệt là Cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo được Hồ Chí Minh" đã được triển khai và đạt kết quả tốt.
 
Phong trào thể dục thể thao quần chúng được quan tâm, mở rộng; khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi người dân được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao tại cộng đồng. Các hoạt động nhân đạo, đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Trong 15 năm qua, từ hoạt động này, nhân dân thành phố đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng cùng với nhà nước chăm lo các đối tượng chính sách, những đối tượng có hòn cảnh khó khăn.
 
Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng đã được Thành ủy triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đem lại hiệu qủa rõ nét.  
 
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" đạt nhiều kết quả nổi bật. Hiện nay, ở thành phố Ninh Bình, số gia đình được công nhận gia đình văn hóa chiếm 91,7%; 135 thôn, phố đạt danh hiệu văn hóa, chiếm 75%; 153 cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đạt danh hiệu đơn vị văn hóa; 100% cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành lập câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, hơn 100 câu lạc bộ TDTT, hơn 35.000 người tập luyện TDTT.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng được tổ chức gọn nhẹ, đơn giản, tránh lãng phí.
 
Về sự nghiệp giáo dục, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học ngày càng hoàn thiện. Đến nay, thành phố Ninh Bình đã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở, phổ cập tiểu học mức độ II và phổ cập giáo dục mần non cho trẻ 5 tuổi; toàn thành phố có 41/41 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II)...
 
Cùng với đó, chương trình xóa đói giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, đến nay toàn thành phố còn 0,87% hộ nghèo.
Trên lĩnh vực phát triển sự nghiệp văn hóa - thông tin, mỗi năm thành phố  tổ chức 2 - 3 chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng vào dịp các sự kiện chính trị của địa phương, lễ, tết.
 
Thành phố có tổng 118 di tích, danh lam thắng cảnh, công tác quản lý, bảo vệ và duy tu các di tích này được quan tâm, chú trọng. Nhiều giá trị văn hóa phi vật thể được nhân dân nêu cao ý thức gìn giữ như: hát chèo ở phường Vân Giang, Ninh Phong, Ninh Tiến; các giá trị văn hóa làng nghề ở Ninh Phong.

baoninhbinh.org.vn

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737040

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 1

Hôm qua: 26