Thứ hai, 22/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Thành phố Ninh Bình đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Thứ ba, 16/02/2016 Đã xem: 151

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể của thành phố Ninh Bình tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua-khen thưởng, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo động lực quan trọng đưa thành phố ngày càng phát triển.

 

Diện mạo TP Ninh Bình ngày càng đổi mới. Ảnh: XT
Diện mạo TP Ninh Bình ngày càng đổi mới. Ảnh: XT
 

 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, ngay từ đầu năm 2012, UBND thành phố đã chủ động xây dựng chương trình công tác thi đua, khen thưởng, hướng dẫn các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn phát động phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 5 năm thành lập thành phố Ninh Bình.

 

Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trên địa bàn thành phố ở tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, bắt nhịp với hơi thở của cuộc sống, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Thông qua các phong trào thi đua đã tạo sức mạnh tổng hợp, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách của Đảng bộ, quân và dân thành phố.

 

Trong phát triển kinh tế, nhiều phong trào tiếp tục duy trì và nâng lên tầm cao mới, như phong trào thi đua “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”…, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

 

Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, nhất là lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn phát triển nhanh chóng với chất lượng ngày càng cao.

 

Trong sản xuất nông nghiệp, phong trào phát triển sản xuất vụ đông, trồng lúa chất lượng cao tiếp tục được nhân rộng, góp phần làm tăng giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác.

 

Thông qua các phong trào thi đua đã tạo sức mạnh tổng hợp, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách của Đảng bộ, quân và dân thành phố, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

 

Năm 2012, mặc dù trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; các cấp, các ngành, quân và dân thành phố đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nên đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố vẫn đạt mức 14,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 2.314 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2011. Đặc biệt, dịch vụ và du lịch vẫn đảm bảo tăng trưởng khá, lượng khách du lịch đến thành phố tăng nhanh so với những năm trước đây.

 

Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo, có nhiều giải pháp quyết liệt, vì vậy tổng thu ngân sách vẫn đạt 403 tỷ đồng, trong đó thu từ thuế, phí, lệ phí đạt 203 tỷ đồng, bằng 103,1% kế hoạch.

 

Công tác xây dựng và phát triển thành phố lên đô thị loại II được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, nhất là việc xây dựng hạ tầng thôn, phố từ nguồn hỗ trợ xi măng của thành phố.

 

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, phong trào thi đua được phát động rộng khắp, liên tục với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. Đến hết năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm còn 0,87%, trong năm đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho 3.800 lao động.

 

Phong trào thi đua trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

 

Tiêu biểu như các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện cuộc vận động ngày “Vì người nghèo” do MTTQ các cấp phát động; phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân; các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Đoàn Thanh niên phát động; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Phụ nữ; phong trào “Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ” của Hội Cựu chiến binh… đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia và đạt nhiều kết quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 

Cùng với phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, thành phố cũng chú trọng đổi mới thường xuyên gắn chặt công tác thi đua với công tác khen thưởng.

 

Theo đó, công tác khen thưởng đã bám sát tiêu chuẩn, đối tượng và đảm bảo trình tự, thủ tục, hồ sơ chặt chẽ, khen thưởng đột xuất, trực tiếp ngày càng kịp thời và thực chất hơn, động viên kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc.

 

Năm 2013 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII đã đề ra. Năm 2013 cũng là năm kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

 

Ngay từ đầu năm, Thành ủy, UBND thành phố Ninh Bình đã tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2012, phát động phong trào thi đua năm 2013.

 

Theo đó, nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, của từng cấp, từng ngành và từng đơn vị, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Thành phố phát động các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các tầng lớp nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố, đó là: Nghị quyết số 05 “Về xây dựng, phát triển thành phố Ninh Bình lên đô thị loại II, hướng tới thành phố du lịch văn minh, hiện đại”; Nghị quyết số 06 “Về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Ninh Bình”; Nghị quyết số 07 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Ninh Bình”.

 

Hưởng ứng phong trào thi đua do thành phố phátđộng, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2013, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng.

 

Kết quả đã đạt được tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ, quân và dân thành phố vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng đã đề ra.

 

baoninhbinh.org.vn

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737041

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 2

Hôm qua: 26