Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Hơn 200 cán bộ, hội viên Cựu chiến binhTP tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ ba, 16/02/2016 Đã xem: 5

Hội cựu chiến binh thành phố đã có hơn 200 cán bộ, hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi)

 

Nhìn chung, các ý kiến đều tán thành với nội dung Hiến pháp gồm 11 chương 124 điều; bố cục kết cấu hợp lý, chặt chẽ, khoa học, cụ thể, nội dung các chương điều thể hiện được các quan điểm của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những vấn đề cơ bản về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, chế độ chính trị. Đồng thời, đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung một số cụm từ ở Lời nói đầu; điều 1, điều 2,  điều 4, điều 9, điều 10, điều 13 - chương I: Chế độ chính trị; điều 19, điều 26, điều 30, điều 32 và điều 34 - chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; điều 54 - chương III: Kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; điều 116 - chương IX: Chính quyền địa phương

 

Đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), đa số các đại biểu bày tỏ ý kiến đồng tình với nội dung Dự thảo đảm bảo các quan điểm, định hướng đổi mới, chính sách, pháp luật về đất đai của Đảng ta và có nhiều điểm mới liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân phù hợp với thực tiễn đất nước. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị thay đổi từ, cụm từ ở điều 12, điều 36, điều 50, điều 107, điều 109, điều 121, điều 203 để nhân dân dễ hiểu, phù hợp với chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tình hình thực tiễn./.

 

Minh Thu - ĐTT

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737099

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 36

Hôm qua: 24