Thứ hai, 22/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Hội nghị thống nhất nội dung kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2017-2020 và năm 2017

Thứ tư, 01/03/2017 Đã xem: 297

Sáng ngày 01/3, UBND thành phố tổ chức hội nghị thống nhất một số nội dung trong kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2017 -2020 và năm 2017. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố, Trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo các xã, phường đã về dự. Đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBND-Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố

dự và chủ trì hội nghị

Theo số liệu điều tra đến tháng 12/2016, trên địa bàn thành phố có 453 hộ nghèo  ( chiếm tỷ lệ 1,34%); 565 hộ cận nghèo ( chiếm tỷ lệ  1,67%); có 3 phường không có hộ nghèo là Thanh Bình, Vân Giang và Phúc Thành. Căn cứ thực trạng nêu trên, hội nghị đã đưa ra các mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2017- 2020, trong đó tập trung giảm số hộ nghèo chung trên toàn địa bàn ít nhất 30 hộ/năm, hạn chế thấp nhất số hộ tái nghèo; đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn dưới 1%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1,44%; đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015. Riêng trong năm 2017, mục tiêu phấn đấu đến cuối năm: tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,26% (giảm 25 hộ); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,58% (giảm 28 hộ); không có hộ nghèo, cận nghèo là gia đình chính sách…. Bên cạnh đó, thành phố cũng đưa ra các nhóm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập; chính sách về bảo trợ xã hội; tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao năng lực nhận thức đối với cán bộ làm công tác giảm nghèo, hoạt động giám sát, đánh giá và hoạt động quản lý đối với công tác giảm nghèo.

Sau khi nghe các đại biểu về dự hội nghị thảo luận đối với dự thảo kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2017- 2020 và kế hoạch giảm nghèo năm 2017, đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBND- Trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố yêu cầu: UBND các xã, phường chủ động tiến hành khảo sát các hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch; trên cơ sở định hướng giảm nghèo của thành phố, các đơn vị cần triển khai, huy động các lực lượng tham gia giúp các hộ gia đình giảm nghèo bền vững,  chống tái nghèo, đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/10/2016 của Ban chấp hành Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình và Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015- 2020./.

                                                                                                                                           Hoàng Ngọc Khuyến

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737040

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 1

Hôm qua: 26