Thứ hai, 22/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Đảng ủy phường Phúc Thành tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ và các kết luận Hội nghị TW 6 (Khóa XI).

Thứ ba, 16/02/2016 Đã xem: 7

Đảng ủy phường Phúc Thành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) cho 580 đảng viên trong toàn đảng bộ.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo thành uỷ quán triệt nội dung 2 nghị quyết về : “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; và 3 kết luận về “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”, “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, “Tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2013”.

 

Tại Hội nghị, Đảng uỷ phường Phúc Thành đã triển khai dự thảo chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI).

 

Thông qua việc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) đã giúp cho các đảng viên nắm vững những chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng để từ đó có sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo vận dụng Nghị quyết vào thực hiện nhiệm vụ đ­­­ược giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và phường./.

 

Minh Thu - ĐTT

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737041

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 2

Hôm qua: 26