Thứ tư, 24/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Ban KT - XH HĐND Tp giám sát việc triển khai kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn Tp Ninh Bình.

Thứ ba, 16/02/2016 Đã xem: 237

Quý II/2013, Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố đã tổ chức giám sát việc triển khai kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tại phòng Lao động - TBXH và UBND xã Ninh Phúc, phường Ninh Sơn.

 

Kết quả cho thấy: Những năm qua, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội luôn được thành phố quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2015 về đảm bảo an sinh xã hội, Phòng Lao động - TBXH đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2011- 2015 trên địa bàn thành phố.

 

Để thực hiện công tác giảm nghèo một cách bền vững, căn cứ vào các nhóm nguyên nhân của các đối tượng nghèo, cận nghèo. Trong 02 năm (2011, 2012) thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp để thoát nghèo cho các đối tượng. Như: Hỗ trợ xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà xuống cấp cho 75 hộ (xây mới 51 hộ; sửa chữa 24 hộ), với tổng kinh phí trên 5,2 tỷ đồng. Trong đó: ngân sách thành phố 825 triệu đồng; ngân sách xã, phường 60 triệu đồng; Tập đoàn kinh tế Xuân Thành 1,5 tỷ đồng; các nguồn xã hội hóa khác và anh em dòng họ trên 1 tỷ đồng; gia đình tự có trên 1,8 tỷ đồng; và trên 2000 ngày công của nhân dân thôn, phố; Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng 182,995 triệu đồng; Hỗ trợ thường xuyên 595,760 triệu đồng; Hỗ trợ dạy nghề, đào tạo nghề cho 1.688 người thuộc các hộ nghèo, với tổng kinh phí 639,5 triệu đồng; Hỗ trợ giải quyết việc làm cho 7.719 lao động; Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, nước sinh hoạt cho các xã, phường; Hỗ trợ xi măng làm đường cho nhân dân.

 

Kết quả cụ thể: Năm 2011, giảm 151 hộ nghèo; 125 hộ cận nghèo. Tổng số hộ nghèo 398 hộ =1,35%; hộ cận nghèo 624 hộ = 1,11%. Trong đó xã Ninh Phúc giảm được 09 hộ nghèo. Phường Ninh Sơn giảm được 19 hộ nghèo; 31 hộ cận nghèo.

 

Năm 2012,  giảm 131 hộ nghèo; 138 hộ cận nghèo. Tổng số hộ nghèo 267 hộ = 0,87%; hộ cận nghèo 486 hộ = 1,59%. Trong đó xã Ninh Phúc giảm được 43 hộ nghèo, 36 hộ cận nghèo. Phường Ninh Sơn đã giảm được 21 hộ nghèo.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Kinh tế - xã hội HĐND Thành phố đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn thành phố. Đồng thời kiến nghị UBND các xã, phường cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách chủ động, tìm các giải pháp làm ăn, tự giác vươn lên thoát nghèo; vận động mọi người quan tâm, giúp đỡ các hộ nghèo. Làm tốt công tác bình xét, phân loại hộ nghèo hàng năm đảm bảo đúng đối tượng. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo giảm nghèo xã, phường. Đề nghị phòng LĐ-TBXH thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra cơ sở; theo dõi chặt biến động của các đối tượng đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo của các xã, phường về việc thực hiện các chính sách mới ban hành liên quan đến xoá đói giảm nghèo. Đề nghị UBND thành phố bố trí nguồn ngân sách cho việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo hàng năm cùng với việc huy động xã hội hoá của các tổ chức xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội với chương trình giảm nghèo để tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và toàn xã hội quan tâm, chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, đặc biệt cần  giúp họ có công việc, ngành nghề ổn định và phù hợp để tự bản thân người nghèo cải thiện cuộc sống, thoát nghèo bền vững./.

 

Trần Thị Ngoan - VP

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737103

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 4

Hôm qua: 36