Thứ tư, 24/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Thường trực HĐND thành phố Ninh Bình đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Thứ hai, 15/02/2016 Đã xem: 7

Ngày 18-3, Thường trực HĐND thành phố Ninh Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, TVTU, Bí thư Thành uỷ chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, TVTU, Bí thư Thành uỷ đã nhấn mạnh việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai (sửa đổi) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đồng chí yêu cầu, các đại biểu cần nhận thức sâu sắc việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước, cũng như yêu cầu đổi mới. Các đại biểu cần nghiên cứu kỹ lưỡng, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào từng chương, điều, khoản. Có nhận thức đúng đắn để chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng việc sửa đổi nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc... Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, các xã, phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức 150 hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi), qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của quần chúng nhân dân.

 
Tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, nhiều đại biểu nhất trí cao với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Dự thảo đã cơ bản đảm bảo cụ thể hoá các quan điểm của Đảng trong cương lĩnh và văn kiện của Đại hội Đảng XI. Những nội dung sửa đổi, bổ sung cũng giải quyết được nhiều vấn đề bất cập trong thực tiễn thực thi Hiến pháp năm 1992. Kỹ thuật lập hiến cũng được quan tâm, các điều khoản rõ ràng, có tính khái quát cao, thể hiện rõ tính chất là đạo luật cơ bản, luật gốc và có tính ổn định lâu dài. Một số ý kiến cho rằng nên thay thế, bổ sung một số từ, cụm từ tại một số điều khoản cho rõ ràng, chuẩn xác hơn, như: Tại điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nên bổ sung từ “duy nhất”, ghi thành: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo duy nhất Nhà nước và xã hội”; tại Khoản 2, Điều 16 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nên bổ sung cụm từ “lợi ích công cộng” vào trước cụm từ “lợi ích của người khác”, ghi thành: “Không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”. Điều 21, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có ghi “Mọi người có quyền sống” nên bổ sung thêm “quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc” thành “Mọi người có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc”…
 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tập trung về các vấn đề quyền của Nhà nước và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai…

 

BBT

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737102

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 3

Hôm qua: 36