Thứ hai, 22/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Đảng ủy Phường Bích Đào tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết TW7 khóa XII của Đảng.

Thứ ba, 03/07/2018 Đã xem: 416

Thực hiện kế hoạch số 100-KH/TU ngày 11/6/2018 của BTV Tỉnh ủy, Công văn số 1404 ngày 27/6/2018 của BTV Thành ủy Ninh Bình về việc triệu tập hội nghị học tập quán triệt, triển khai các Nghị quyết TW 7 khóa XII của Đảng.

Ngày 29/6 BTV Đảng ủy phường Bích Đào tổ chức cho cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ học tập Nghị quyết TW7 khóa XII bằng hình thức trực tuyến qua sóng của đài phát thanh và truyền hình Tỉnh Ninh Bình.

Trong buổi học Nghị quyết, Đảng bộ phường được tổ chức thành 14 điểm học tập gồm 13 chi bộ tổ dân phố tổ chức học tập tại Nhà văn hóa phố gồm toàn bộ cán bộ, đảng viên của chi bộ và 1 điểm học tập tại hội trường UBND phường gồm toàn thể cán bộ, đảng viên các chi bộ cơ quan phường, công an, y tế, 3 trường học, cán bộ bán chuyên, hợp đồng phường. Tổng cộng có 93,5% các đảng viên tham gia học nghị quyết.

                  HỌC NGHỊ QUYẾT TẠI HỘI TRƯỜNG UBND PHƯỜNG


                                          HỌC NGHỊ QUYẾT TẠI NHÀ VĂN HÓA PHỐ

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được học tập, quán triệt 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII, đó là: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Trong Nghị quyết: về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đã giúp hiểu rõ hơn về thực trạng đội ngũ cán bộ, và công tác cán bộ; nguyên nhân của hạn chế và yếu kém trong công tác cán bộ; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các giải pháp trong công tác cán bộ nhằm : Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc;

Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã giúp cho cán bộ, đảng viên dự Hội nghị nắm rõ tình hình, những bất cập trong chính sách cải cách tiền lương; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nội dung cải cách tiền lương nhằm thiết kế cơ cấu tiền lương mới, ban hành bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đảm bảo mức đời sống tối thiểu cho người lao động và gia đình người hưởng lương, quy định nguyên tắc chung để xác định tiền lương, tiền thưởng đối với các doanh nghiệp, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người quản lý, người lao động và nhà nước.

Riêng đối với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã nêu bật được tình hình, nguyên nhân cần phải cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, quan điểm chỉ đạo và mục tiêu cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, nhiệm vụ và các giải pháp để nghị quyết đi vào cuộc sống.....

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737041

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 2

Hôm qua: 26