Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Đảng ủy phường Bích Đào tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết số 50, kết luận số 54, 36 của Bộ chính trị, Chỉ thị số 23 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Thứ năm, 24/10/2019 Đã xem: 684

            Sáng ngày 23/10  Đảng ủy phường Bích Đào tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận số 54 ngày 7/8/2019 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 50 ngày 20/8/2019 của Bộ chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Kết luận số 36 ngày 6/9/2018 của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XI về “ tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, và Chỉ thị số 23 ngày 31/7/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn Tỉnh Ninh Bình” .


Quang cảnh hội nghị


Đồng chí Lê Xuân Toán- Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị.

Tại hội nghị, 75 đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí trong BCH Đảng bộ phường; trưởng, phó các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, cán bộ công chức phường; Các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố đã được nghe đồng chí Lê Xuân Toán - Bí thư Đảng ủy trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 50, kết luận số 54, kết luận số 36 của Bộ chính trị, Chỉ thị số 23 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, trong đó nhấn mạnh đến những kết quả đạt được về kinh tế, đất đai; Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng và nhà nước về hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài; Nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách pháp luật đất đai và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường, thực trạng công tác quản lý đất đai ở thành phố Ninh Bình nói chung, phường Bích Đào nói riêng; những vấn đề phức tạp trong đời sống xã hội liên quan đến đất đai; Quá trình xây dựng phường đạt chuẩn văn minh; công tác quản lý nhà nước đối với những tồn tại về đất đai trên địa bàn.

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe đồng chí Nguyễn Đức Vũ – Chủ tịch UBND phường triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban thường vụ Tỉnh ủy của UBND phừơng Bích Đào. Kế hoạch đã chỉ rõ những mục tiêu cần đạt được và phân công cụ thể công việc cho từng cán bộ, công chức, TDP để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Xuân Toán- Bí thư Đảng ủy đề nghị: ngay sau hội nghị, các đơn vị cần nhận thức sâu sắc nội dung các Nghị quyết, kết luận của Bộ chính trị, Chỉ thị số 23 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23 của UBND phường  gắn với thực tế ở cơ quan, đơn vị...

         

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737099

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 36

Hôm qua: 24