Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Bích Đào tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ năm, 19/03/2020 Đã xem: 1956

Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 19/11/2019 của Thành uỷ Ninh Bình về Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu thành phố Ninh Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy phường Bích Đào đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 69 KH/ĐU ngày 26/11/2019 về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiến tới Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ.Từ ngày 5/1 đến ngày 16/1/2020 đã có 19/19 chi bộ thuộc Đảng bộ phường tổ chức thành công Đại hội. Các chi bộ tổ chức Đại hội trang trọng, nghiêm túc với đầy đủ nội dung, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng.Đại hội các chi bộ đã tổng kết những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đánh giá đúng những mặt làm được, chưa làm được và nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục phấn đấu trong nhiệm kỳ mới

Không khí tại Đại hội các chi bộ diễn ra sôi nổi, các khu dân cư đều tổ chức treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, nhiều chi bộ tổ chức văn nghệ, tổ chức các đoàn thể,đảng viên 76 chào mừng Đại hội. Đại hội các chi bộ cơ sở đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhiều báo cáo tổng kết trình tại Đại hội đã nhận được sự đóng góp của các đảng viên,  các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư, vì vậy chất lượng báo cáo được nâng lên, phương hướng mục tiêu,nhiệm vụ nhiệm kỳ mới sát với tình hình thực tế của địa phương.Đồng thời Đại hội các chi bộ đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, với tinh thần phát huy dân chủ đã có nhiều ý kiến chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới đối với báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.

 Đại hội của 19 chi bộ trực thuộc đảng bộ phường đã bầu được 56 đồng chí tham gia cấp ủy, 19 đồng chí Bí thư chi bộ, 19 đồng chí phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới, có đầy đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức, trình độ kinh nghiệm và năng lực công tác có thể lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới.

 Việc tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ phường Bích Đào tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 (Ngọc Lợi)./.

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737083

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 20

Hôm qua: 24