Thứ tư, 24/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

15 năm thực hiện mô hình phong trào “Tổ nhân dân tự quản về ANTT” trên địa bàn Thành phố (1997 - 2012)

Thứ hai, 15/02/2016 Đã xem: 10

Trong những năm qua công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được Thành uỷ, UBND Thành phố và cấp uỷ, chính quyền các phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; lực lượng Công an Thành phố đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức thành viên, các ban ngành đoàn thể các cấp triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào, đã huy động được sức mạnh tổng hợp trong công tác vận động toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Thành uỷ, UBND Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và tích cực. Một trong những giải pháp quan trọng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phong trào Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về ANTT và cốt lõi là xây dựng các “Tổ nhân dân tự quản về ANTT” ở khu dân cư. Đây là hình thức thích hợp để gắn kết giữa lợi ích của người dân với nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong công tác đảm bảo ANTT. Lấy phong trào tự quản về ANTT làm nòng cốt để củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, chính quyền về nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở. Nội dung chủ yếu của phong trào Tự quản là tổ chức thực hiện Tự quản về nhân hộ khẩu; tự quản về tài sản và tự quản về trật tự trị an.

 

 

Chỉ tính từ tháng 6/1997 đến tháng 4/1998 phường Đinh Tiên Hoàng thị xã Ninh Bình trước đây (nay là phường Thanh Bình và Bích Đào) đã thành lập được 115 “Tổ nhân dân tự quản về ANTT”, gồm 2.354 thành viên. Cũng trong thời gian nay, 7/8 phường xây dựng được mô hình “Tổ nhân dân tự quản về ANTT”. Đến tháng 8/2012, 100% xã phường xây dựng mô hình “Tổ nhân dân tự quản về ANTT”. Như vậy, sau 15 năm tổ chức thực hiện đến nay trên địa bàn TP Ninh Bình hiện đã có 1.393 Tổ nhân dân tự quản về ANTT. Hình thức, nội dung tự quản cũng đã được mở rộng, phong phú, đa dạng và sáng tạo cho phù hợp với tính chất, đặc điểm dân cư, trình độ dân trí, phong tục tập quán, sinh hoạt của nhân dân và yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở từng đơn vị, khu dân cư.

 

Từ thực tiễn của mô hình “Tổ nhân dân tự quản về ANTT” đã phát triển lên các mô hình liên kết cho các hình thức tự quản khác như: Xây dựng 181 chi hội, chi đoàn tự quản về ANTT, xây dựng duy trì hoạt động 554 lớp tự quản về ANTT và 156 tổ sao đỏ tự quản trong các trường học; xây dựng và đưa vào hoạt động 25 tuyến đường tự quản về trật tự đô thị và an toàn giao thông; 32 tuyến đường tự quản về phòng ngừa tội phạm; 40 tuyến đường tự quản về vây chặt, bắt gọn tội phạm; 23 tuyến đường thanh niên, phụ nữ, hội nông dân… tự quản về ANTT gắn với tuyến đường văn minh đô thị; 1 tổ xe taxi tự quản gồm 13 xe; 21 tổ xe mô tô chở khách gồm 392 xe. Các tổ tự quản về ANTT của xe taxi, xe ôm hoạt động theo các nội dung cơ bản là: Đảm bảo trật tự, vệ sinh bến bãi, không tranh giành khách, không ép giá đối với khách, không gây mất TTCC; chấp hành nghiêm túc TTATGT, đảm bảo an toàn về người và tài sản của khách đi xe; nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm. Cùng cộng đồng trách nhiệm tự giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong tổ có lý, có tình không để nẩy sinh diễn biến phức tạp.

 

Có thể nói phong trào tự quản về ANTT ở khu dân cư trong các năm qua là cơ sở để hình thành lên các tuyến an toàn về ANTT, hình thành thế trận ANND vững chắc góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn Thành phố. Nhiều điển hình tiên tiến đã xuất hiện trong phong trào tự quản về ANTT như: Cán bộ và nhân dân phường Thanh Bình, phường Đông Thành, phường Nam Bình; Tổ nhân dân tự quản về ANTT số 4 phố Ngọc Hà, số 2 phố Trung Tự, số 2 phố Ngô Quyền phường Nam Bình; Tổ số 2 phố 9 phường Vân Giang; Tổ số 1 phố Bình Yên Tây phường Ninh Khánh; Tổ dân phố Phúc Trọng phường Phúc Thành; Tổ số 9 phố Vạn Hưng phường Bích Đào; phố Nhật Tân, phố Trung Nhì phường Tân Thành; phố Võ Thị Sáu phường Nam Thành; phố Ngọc Mỹ, phố Trần Kiên phường Thanh Bình; Tổ số 3 phố 2, phố 3 phường Đông Thành; Tổ số 1 phố 6, tổ số 3 phố 11 phường Vân Giang; Cán bộ công nhân viên Công ty TNHH 1 TV môi trường và dịch vụ đô thị TP Ninh Bình, Phòng Quản lý đô thị, Công ty cổ phần xây dựng và khai thác than qua lửa Ninh Bình.v.v.

 

Sau 15 năm (1997 - 2012) tổ chức thực hiện, hoạt động của “Tổ nhân dân tự quản về ANTT” trên địa bàn Thành phố từ năm 1997 đến nay, có thời điểm, có nơi lắng xuống, kém hiệu quả; tinh thần và trách nhiệm của “Tổ nhân dân tự quản về ANTT” nói chung và của từng người dân nói riêng ở nhiều Tổ tự quản chưa được phát huy tốt. Số lượng “Tổ nhân dân tự quản về ANTT” giảm đi nhiều so với số liệu thống kê tổng kết 10 năm, từ 1.167 tổ xuống còn 822 tổ. Nguyên nhân một phần là do các tổ sát nhập với nhau, một phần do các tổ không duy trì hoạt động trong thời gian dài, không có hồ sơ lưu trữ, trong đó 01 phường 03 xã phải xây dựng lại.

 

Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình phong trào “Tổ nhân dân tự quản về ANTT” góp phần đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, Thành uỷ, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 

1. Đảng uỷ, UBND các phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, Trường học tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả mô hình phong trào “Tổ nhân dân tự quản về ANTT” ở các khu dân cư mang tính thiết thực, tránh hình thức. Thông qua hoạt động của các “Tổ nhân dân tự quản về ANTT” ở các phường, xã, các đơn vị triển khai thực hiện lồng ghép việc thực hiện tốt các Nghị quyết, Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH cũng như các phong trào cách mạng khác, trong đó tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 04/11/2011 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Đẩy mạnh công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay” và đặc biệt là Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

 

2. Công an Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ Thành phố và các tổ chức thành viên trong thực hiện các Nghị quyết liên tịch, duy trì và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, làm chuyển biến mạnh ý thức trách nhiệm, khơi dậy và phát huy tính tự giác của quần chúng trong phong trào Tự quản về ANTT, xây dựng đời sống văn hoá; đẩy mạnh hoạt động của các mô hình phong trào hiện có, lựa chọn các mô hình tiên tiến, cách làm sáng tạo để nhân rộng trên địa bàn; chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để hỗ trợ cho các hoạt động của phong trào ở khu dân cư, tạo điều kiện để phong trào tiếp tục được duy trì thường xuyên và bền vững.

 

3. Công an các phường, xã phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và duy trì hoạt động của mô hình “Tổ nhân dân tự quản về ANTT” nói riêng nhằm phát huy hơn nữa tác dụng của phong trào tự quản trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

 

4. Cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng và tuyên truyền nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào tự quản. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực, những tấm gương mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Hàng năm phải có nhận xét, đánh giá về tình hình, kết quả hoạt động của mô hình phong trào “Tổ nhân dân tự quản về ANTT”.

 

5. Lực lượng Công an các cấp phải làm tốt chức năng tham mưu, giúp cấp uỷ Đảng, chính quyền thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc duy trì, tổ chức thực hiện để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “Tổ nhân dân tự quản về ANTT” nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn Thành phố./.

 

Công an Thành phố

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737103

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 4

Hôm qua: 36