Thứ tư, 17/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành uỷ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khoá V – năm 2012

Thứ bảy, 30/01/2016 Đã xem: 9

Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành uỷ vừa khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khoá V – năm 2012.

Trong thời gian 10 ngày, gần 80 đảng viên dự bị đến từ 25 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Thành phố đã được giảng viên kiêm chức và chuyên trách Thành uỷ truyền đạt về các nội dung: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo khoa học công nghệ, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

                                                                                       Hương Giang

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736933

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 22

Hôm qua: 21