Thứ tư, 17/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Triển khai Chỉ thị 09-CT/TW ngày 1/12/2011

Thứ bảy, 30/01/2016 Đã xem: 10
Ngày 1/8, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Tham dự hội nghị có các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Thành uỷ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, trưởng các phòng ban ngành đoàn thể của Thành phố, lãnh đạo công an thành phố; Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành uỷ; Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Trưởng công an của 14 phường xã.
Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, đồng chí Trần Song Tùng – Phó Bí thư Thường trực trực Thành ủy trực tiếp triển khai thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư và kế hoạch 36 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Phạm Thanh Hà – phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh trình bày kế hoạch 44 của UBND thành phô về thực hiện Chỉ thị 36 của Ban TVTU.
Báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) của tỉnh trong 10 năm qua do đại tá Phạm Ngọc Hoá - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng công an Thành phố trình bày nêu rõ: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã huy động được sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân và nêu cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các ngành về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cảnh giác và đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, "Bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội. Huy động đông đảo các tầng lớp nhân tham gia phòng chống tội phạm, ma túy; tham gia đấu tranh, phát hiện tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, cảm hóa người phạm tội lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư. Đặc biệt, quần chúng đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp cho cơ quan công an phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ phạm tội...
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy đánh giá cao các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ban, ngành, đoàn thể  đã quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới; đồng thời, biểu dương các mô hình điển hình tiên tiến, những gương điển hình của tập thể, cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của phong trào thời gian qua. 
Để thực hiện thắng lợi Chỉ thị 09 của Ban Bí thư, và kế hoạch 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, đồng chí Bí thư Thành uỷ đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn các chỉ thị, kế hoạch về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Gắn với việc đẩy mạnh thực hiện với các Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với bảo đảm ANTQ trong tình hình mới” và “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cho cán bộ đảng viên trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh chính trị. Chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến với hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở./.
Xuân Lan
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736931

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 20

Hôm qua: 21