Thứ tư, 17/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Thành phố Ninh Bình chủ động phòng, chống lụt bão

Thứ bảy, 30/01/2016 Đã xem: 9
Thành phố Ninh Bình đang trực tiếp quản lý 7,3 km tuyến đê Hữu Đáy và gần 24 km đê địa phương. Toàn thành phố có 14 xã, phường; trong đó có 3 xã nông nghiệp.

Tuy diện tích tự nhiên không lớn nhưng công tác PCLB khá phức tạp bởi quá trình đô thị hoá nhanh, mật độ dân cư đông nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tiêu úng trong mùa mưa bão. Để chống ngập úng đô thị và phục vụ sản xuất nông nghiệp, thành phố đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây mới, nạo vét nhiều tuyến kênh và di chuyển, xây mới một số trạm bơm nên đã chủ động tưới, tiêu phục vụ sản xuất và tiêu úng cục bộ ở các khu dân cư trong mùa mưa bão. Hiện tại, trên địa bàn thành phố đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiều dự án như: Dự án cải tạo nâng cấp kết hợp làm đường giao thông tuyến đê Hữu Đáy; dự án nạo vét và nâng cấp đê sông Vạc, sông Sào Khê; dự án đường ĐT 477; dự án chống ngập úng huyện Hoa Lư, thành phố Ninh Bình… Trong thời gian các công trình đang thi công sẽ ảnh hưởng đến công tác PCLB, nhất là việc tiêu thoát nước.
 
Thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương phải coi trọng PCLB là nhiệm vụ trọng tâm đột xuất của mọi cấp, mọi ngành trong mùa m­ưa bão, chủ động phòng tránh là chính, chống phải tích cực ngay từ giờ đầu nhằm bảo vệ an toàn tuyến đê Đáy và tích cực chống úng bảo an toàn cho 1.296 ha lúa, hoa màu…góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nư­ớc và nhân dân.
 
Để thực hiện có hiệu quả công tác PCLB, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo PCLB & TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng địa bàn. Tiến hành kiểm tra đánh giá hiện trạng đê điều để trên cơ sở đó xác định các trọng điểm cần quan tâm trong mùa mưa bão, xây dựng phư­ơng án PCLB phải cụ thể, sát với thực tế của từng địa phư­ơng.
 
Các xã, phường đã tiến hành kiện toàn Ban chỉ huy PCLB & TKCN, lập phương án PCLB trên địa bàn, tổ chức lực lượng xung kích, lực lượng trực ban và xây dựng phương án bảo vệ các công trình công cộng thuộc xã, phường quản lý; xây dựng phương án di dời dân khi cần thiết, chú ý quan tâm đến các hộ gia đình có người già, neo đơn, gia đình chính sách và gia đình ở các khu nhà không bảo đảm an toàn. Chỉ đạo các hộ nuôi trồng thuỷ sản có kế hoạch bảo vệ con nuôi nhưng không làm cản trở dòng chảy tiêu thoát nước chống úng. Thành phố chỉ đạo mỗi phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp thành lập từ 1- 2 đội xung kích, mỗi đội có từ 20-30 người. Chuẩn bị đầy đủ theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng tham gia ứng cứu những nơi xung yếu. Vận động mỗi gia đình, mỗi người dân chuẩn bị một dụng cụ mai, cuốc xẻng và bao tải đất… Tổng số lực lượng, vật tư, phương tiện của thành phố chuẩn bị sẵn sàng phục vụ công tác PCLB & TKCN năm 2012 gồm: lực lượng xung kích 2.100 người, 22.500 bao tải, 13.700 cọc tre, 870 mai, cuố,c xẻng, 120 thang, 6 nhà bạt, 100 phao các loại; 60 xe tải, 16 xe ca, 3 xe cẩu, 5 xà lan và 2 máy xúc.
 
Các xã, phường phát động nhân dân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh đảm bảo tiêu nước đô thị. Các công trình đang xây dựng dở dang cũng được các đơn vị thi công xây dựng phương án bảo vệ trong mùa mưa bão. Các HTX nông nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch tiêu thoát nước bảo vệ lúa, hoa màu; chủ động tiêu kiệt nước đệm trước khi có mưa bão đến và khoanh vùng tiêu úng cục bộ khu đồng thấp; tiến hành sửa chữa, nạo vét các công trình thuỷ lợi, khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng. Chuẩn bị đầy đủ giống, vốn dự phòng để đảm bảo sau khi có thiên tai xảy ra là tiến hành khôi phục sản xuất.
 
Trong mùa mưa bão, các xã, phường và cơ quan, doanh nghiệp được giao quản lý đê và các công trình chuyên dùng trên đê Hữu Đáy thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác để phát hiện và xử lý kịp thời sự cố đê điều, công trình trên đê.
 
Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức quán triệt phương án PCLB & TKCN năm 2012 tới từng tổ dân phố, thôn, đội sản xuất…để nhân dân biết và thực hiện nhằm góp phần giảm nhẹ thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.
 
baoninhbinh.org.vn
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736933

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 22

Hôm qua: 21