Thứ tư, 17/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, BCH TW đảng khóa XI

Thứ bảy, 30/01/2016 Đã xem: 9

Đ/c: Nguyễn Văn Tỉnh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Tiến Phương)

 
Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TW ngày 25/7/2012 của Thành ủy Ninh Bình về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI; ngày 23/8/2012, thành phố Ninh Bình tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI cho cán bộ chủ chốt của Thành phố bao gồm các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố; trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Lãnh đạo UBND các xã, phường; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo UBND qua các thời kỳ đã nghỉ hưu tại thành phố Ninh Bình.
 
Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Trần Song Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Thanh Hà – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố cũng về tham dự hội nghị.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo và khai mạc hội nghị.
 
Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Trường - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) bao gồm: Kết luận về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Kết luận về Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước; Nghị quyết “ Một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020”; Kết luận về một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020; Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tình hình biển đông thời gian gần đây, chủ trương của Việt Nam và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
 
Đồng chí Phạm Thanh Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, Chương trình hành động của Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết số  15-NQ/TW “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”. Chương trình hành động cụ thể với mục tiêu chính cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, phấn đấu đến năm 2015 cơ bản đảm bảo gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2015 chỉ còn 0,2%. Cơ bản đảm bảo an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước hợp vệ sinh và thông tin truyền thông vào năm 2020, góp phần nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân.
 
Kết thúc Hội nghị các đồng chí tham dự đã nắm vững nội dung cơ bản các kết luận, nghị quyết được Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành TW Đảng khóa XI thông qua; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý chí đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; nắm chắc vấn đề về biển đông và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc./.
Hoàng Ngọc Khuyến
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736933

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 22

Hôm qua: 21