Thứ tư, 17/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Công tác quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tầm nhìn và giải pháp phát triển

Thứ bảy, 30/01/2016 Đã xem: 15

 

Trong xây dựng và phát triển đô thị hiện nay, công tác quy hoạch đô thị có vai trò rất quan trọng, đây là vấn đề vừa mang tính chiến lược, làm cơ sở cho đầu tư xây dựng các công trình, chỉnh trang và phát triển đô thị...

Một góc thành phố Ninh Bình
Sau 20 năm tái lập tỉnh, 7 năm được công nhận đô thị loại III và 5 năm trở thành Thành phố, đến nay thành phố Ninh Bình có quy mô tương đối lớn với diện tích 48,3 km2, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh Ninh Bình.
Xác định công tác quy hoạch đô thị là một trong những nội dung trọng điểm trong quá trình xây dựng và phát triển, Thành phố đã đánh giá khách quan, toàn diện những mặt thuận lợi cũng như những tồn tại, hạn chế và khó khăn trong công tác quy hoạch đô thị để tổ chức thực hiện công tác này một cách có hiệu quả.
Về thuận lợi, công tác quy hoạch đô thị của Thành phố luôn được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của các ngành hữu quan, đã triển khai đồng loạt các dự án quy hoạch xây dựng đô thị góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển và tốc độ đô thị hoá, nhu cầu thu hút vốn và quản lý đầu tư xây dựng đô thị. Các văn bản pháp luật về quản lý quy hoạch đô thị khá đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý quy hoạch. Công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là việc triển khai cơ chế một cửa liên thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các cơ quan, doanh nghiệp tham gia thực hiện quản lý đô thị nói chung và lĩnh vực xây dựng nói riêng.
Về những tồn tại, hạn chế và khó khăn: Do tốc độ đô thị hóa quá nhanh nên Quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông chính cần điều chỉnh lại cho phù hợp. Quy hoạch của ngành điện, quy hoạch mạng lưới phát triển bưu chính viễn thông, hệ thống cấp nước và xử lý nước thải chưa thống nhất và đồng bộ. Các đồ án quy hoạch đô thị mới ở mức độ quy hoạch mặt bằng chia lô, chưa có quy hoạch không gian, chưa thực hiện thiết kế đô thị gây khó khăn cho việc cấp phép và quản lý quy hoạch xây dựng. Công tác quản lý theo quy hoạch gặp nhiều khó khăn đối với những khu nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Việc xử lý vi phạm quy hoạch chưa quyết liệt, còn có biểu hiện tránh né, đùn đẩy. Ý thức một số ít cán bộ, nhân dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý quy hoạch xây dựng còn hạn chế.
Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn trên, Thành ủy, UBND thành phố đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể để triển khai thực hiện công tác quy hoạch đô thị. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể năm 2003 và quy hoạch chi tiết mạng lưới giao thông năm 2004, Thành phố đã từng bước triển khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cho các xã phường, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho các khu dân cư, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, các dự án đầu tư, trường, trạm y tế, nhà văn hóa, các khu chức năng… Đến nay, đã hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cho 13/14 xã, phường; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho 35 khu dân cư mới, khu dân cư nhỏ lẻ, xen kẹp để thực hiện giao, đấu giá quyền sử dụng dụng đất phục vụ nhu cầu nhà ở trên địa bàn, đồng thời phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, củng cố cơ sở hạ tầng đô thị. Hoàn thành Quy hoạch các khu công nghiệp Ninh Phúc, Phúc Sơn; làng nghề Ninh Phong, Viên Nha;Khu dịch vụ khách sạn trung tâm thành phố; Khu trung tâm thương mại siêu thị Big C;Quy hoạch12 nghĩa trang nhân dân trên địa bàn các xã, phường và nhiều khu chức năng khác. Bên cạnh đó, Thành phố luôn quan tâm đến công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị. Từ năm 2005 đến nay, đã cấp giấy phép xây dựng cho 3.687 hộ gia đình, 33 Doanh nghiệp, 7 trạm BTS, 10 công trình tôn giáo; xử lý 267 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm quy hoạch, xây dựng không có giấy phép, sai phép. Do tổ chức thực hiện khá tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn, đến nay Thành phố Ninh Bình hình thành rõ nét diện mạo mới của đô thị trẻ, năng động, từng bước phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.
Để thực hiện mục tiêu chiến lược đưa thành phố Ninh Bình trở thành đô thị loại II vào năm 2015, định hướng đô thị loại I và hướng tới thành phố du lịch văn minh, hiện đại, Thành ủy, UBND thành phố đang chỉ đạo quyết liệt việc hoàn tất quy hoạch tổng thể, quy hoạch các tiểu phân khu, làm định hướng cho sự phát triển một cách khoa học, hợp lý, tránh hiện tượng chắp vá, gây lãng phí, hao tốn nguồn lực. Trước mắt tập trung lập quy hoạch công viên cây xanh núi Cánh Diều, tiếp tục thực hiện quy hoạch chi tiết xã Ninh Phúc; sớm ban hành Quy chế kiến trúc đô thị tạo cơ sở pháp lý thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch về không gian kiến trúc, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, bảo đảm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị của Thành phố đi vào nền nếp, có hiệu quả.
 Tin tưởng rằng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, nhân dân Thành phố, sự quan tâm của Trung ương và tỉnh, diện mạo cảnh quan đô thị Ninh Bình sẽ ngày càng khởi sắc, tạo tiền đề để Thành phố ngày càng phát triển, xứng tầm với các đô thị lớn trong toàn quốc.
                                                                         Trần Thị Hồng
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736932

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 21

Hôm qua: 21