Thứ tư, 17/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Công đoàn cơ sở phường Nam Bình Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 – 2015

Thứ bảy, 30/01/2016 Đã xem: 9

Ngày 13/7, BCH công đoàn cơ sở phường Nam Bình đã tiến hành Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2012 – 2015.


Trong báo cáo của BCH công đoàn cơ sở phường tại Đại hội do đồng chí Vũ Văn Lượng (Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội) trình bày đã nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ sở phường Nam Bình đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn; đã phối kết hợp với các đồng chí lãnh đạo UBND tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ đoàn viên phát triển kinh tế gia đình làm giàu chính đáng, tham gia với chuyên môn giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và cán bộ công chức, kết quả 98% cán bộ đoàn viên được tham gia BHXH, BHYT; Trong nhiệm kỳ có 2 đồng chí được nâng lương trước thời hạn; Bên cạnh đó, BCH công đoàn cơ sở phường còn làm tốt việc thăm hỏi động viên cán bộ đoàn viên lúc ốm đau, gặp khó khăn đột xuất, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ đoàn viên về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đã ban hành và làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện. Động viên cán bộ và đoàn viên công đoàn phát huy tính sáng tạo năng động trong phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tham gia quản lý cơ quan đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; Hàng năm công đoàn cơ sở phường có 2 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, 5 đồng chí được UBND Thành phố khen thưởng, 10 đồng chí đạt lao động tiên tiến cấp Thành phố. Cũng trong nhiệm kỳ 2010 – 2012, đã có 5 đồng chí cán bộ công chức được tiếp tục đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kết quả sau khi được học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các đồng chí đã phát huy được khả năng, năng lực công tác của mình, tiếp tục phục vụ công tác tại địa phương. Đến nay 100% cán bộ công chức của phường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, trên 50% cán bộ công chức và đoàn viên công đoàn phường có trình độ trung cấp chính trị. Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ và đoàn viên công đoàn thực hiện quy chế văn hoá công sở, gương mẫu thực hiện hương ước và quy ước của địa phương và cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 100% gia đình cán bộ đoàn viên đạt gia đình văn hoá. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 7 đoàn viên mới, nâng tổng số cán bộ đoàn viên đến nay là 36 đồng chí. Hàng năm 100% cán bộ đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, Công đoàn cơ sở phường được LĐLĐ Thành phố Ninh Bình công nhận là tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh.


Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu 3 đồng chí vào BCH công đoàn phường lần thứ III nhiệm kỳ 2012 – 2015 và bầu 1 đồng chí đi dự Đại hội lần thứ VII công đoàn Thành phố.


100% đoàn viên công đoàn phường đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội./.

                                                                      Hương Giang

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736932

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 21

Hôm qua: 21