Thứ tư, 17/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG (NĂM 2021)

Thứ sáu, 30/07/2021 Đã xem: 296

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Bích Đào, ngày 05 tháng 1 năm 2021

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

(NĂM 2021)

1. Phấn đấu 90% các chỉ tiêu kế hoạch phê duyệt sẽ được hoàn thành và về đích trước thời hạn. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt 100% cán bộ, công chức, người lao động các nội dung cần tuân thủ và thực hiện theo kế hoạch “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị của phường năm 2021” và đảm bảo theo đúng phương châm của Chính phủ “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”.

2. Nghiên cứu và tổ chức thực hiện chặt chẽ Quyết định của Ủy ban nhân Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 và Kế hoạch chỉ đạo của UBND thành phố Ninh Bình. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện sâu, rộng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4, các yêu cầu của Cổng Thông tin điện tử Quốc gia. Cam kết giải quyết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực đảm bảo trước hẹn 70%, đúng hẹn 30% theo quy định.

3. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, tập trung nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức cuối năm 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ít nhất 25% xếp loại xuất sắc; 70% cán bộ, công chức được bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Tiếp nhận các phản hồi, khiếu nại và mọi ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân về hoạt động của UBND phường. Nghiêm túc xử lý 100% các trường hợp vi phạm theo đúng nội dung thông tin

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đinh Văn Điền

(đã ký)

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736932

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 21

Hôm qua: 21