Chủ nhật, 14/07/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Thành phố tăng cường khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ hai, 13/11/2023 Đã xem: 95

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), UBND Thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương triển khai hoàn thành các giải pháp, đa dạng các hình thức thanh toán trưc tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục có yêu cầu nghĩa vụ tài chính; đảm bảo ít nhất 30% hồ sơ được thanh toán trực tuyến trong tổng số hồ sơ có yêu cầu nghĩa vụ tài chính.

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa”, đảm bảo 100% TTHC được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, và 100% hồ sơ được điền đầy đủ thông tin theo quy định để phục vụ việc đồng bộ kết quả giải quyết hồ sơ lên cổng DVC quốc gia. Thường xuyên rà soát, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố, các đơn vị chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ, chính xác mã TTHC trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC. Khẩn trương hoàn thành việc cung cấp DVC trực tuyến toàn trình, DVC trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo danh mục tại Quyết định số 808 ngày 29/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các phòng, ban, đơn vị rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện tiếp nhận và
giải quyết hồ sơ TTHC (  giải trình rõ nguyên nhân, lý do xảy ra việc giải quyết hồ sơ chậm muộn, thực hiện gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đến tổ chức, cá nhân nếu có hồ sơ giải quyết chậm muộn trong Quý 3/2023). 
Riêng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố có nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, hoàn thành việc cung cấp DVC trực tuyến, đồng thời chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan ra soát những nguyên nhân và thực hiện các giải pháp khắc phục những lỗi dẫn đến không đồng bộ được kết quả giải quyết hồ sơ lên Cổng DVC quốc gia; tham mưu cho UBND thành phố báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông./.

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
742598

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 13

Hôm qua: 43