Thứ bảy, 13/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Ban KT - XH HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Thứ hai, 01/02/2016 Đã xem: 394

Trong quý III/2012, Ban Kinh tế - xã hội HĐND Thành phố đã tổ chức giám sát việc thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và nâng cao chất lượng phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao tại 4 đơn vị là phường Ninh Sơn, Thanh Bình, Trung tâm văn hoá thể thao và phòng Văn hoá và thông tin thành phố.

 

Từ nhiều năm nay phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và nâng cao chất lượng phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đã được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư chỉ đạo. Năm 2011, trên địa bàn thành phố đã có 91,5% gia đình đạt danh hiệu “ Gia đình văn hoá”; 83,05% phố, thôn đạt danh hiệu văn hoá; 90,28% cơ quan, trường học đạt danh hiệu văn hoá; 72,2% phố có nhà văn hoá; 95% hộ gia đình đăng ký cam kết thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh. Trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 đã có 928/1043 đám cưới; 385/410 đám tang; 11/11 lễ hội được tổ chức theo nếp sống văn minh. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá được tăng cường, đã đình chỉ 06 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; cắt đường truyền 21 cơ sở kinh doanh internet, trò chơi điện tử; xử lý vi phạm hành chính 9 cơ sở kinh doanh karaoke, internet, trò chơi điện tử, với số tổng số tiền là 17,4 triệu đồng. Tuyên truyền vận động nhân dân duy trì tham gia tổng vệ sinh ở khu dân cư vào ngày 25-29 hàng tháng. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức thành công các chương trình văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương.

 

Thông qua hoạt động giám sát, Đoàn đã kiến nghị với Trung tâm văn hoá thông tin thể thao, phòng Văn hoá và thông tin Thành phố, UBND phường Ninh Sơn và Thanh Bình cần phối hợp với các phòng, ban đơn vị, các tổ chức đoàn thể nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền thực hiện phong trào; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào, nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá xếp loại danh hiệu gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn hoá đảm bảo thực chất, tránh chạy theo thành tích; Đối với các nhà Văn hoá thôn phố phải xây dựng quy chế hoạt động, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất để các nhà văn hoá đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng quy chế và kiểm tra hoạt động của các câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tăng cường xã hội hoá công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị được đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu phát triển của đô thị loại II. Đoàn giám sát cũng đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các cấp cần nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, quan tâm kinh phí hàng năm cho các xã, phường trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao./.

                                                                       

Trần Thị Ngoan

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736805

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 4

Hôm qua: 31