Chủ nhật, 21/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Về việc triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường

Thứ ba, 20/07/2021 Đã xem: 176

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

 

 


Số:      /UBND-VHTT

Về việc triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch

 Covid-19 trên địa bàn phường

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


  Bích Đào, ngày 17 tháng 7 năm 2021

         Kính gửi:

      - MTTQ, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học;

      - Các tổ dân phố trên địa bàn.

                                   

Thực hiện Công văn số 1497/UBND-YT ngày 16/7/2021 của UBND thành phố Ninh Bình về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Để thực hiện công tác phòng dịch trên địa bàn, Ủy ban nhân dân phường Bích Đào đề nghị UBMTTQ, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ dân phố trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm các nội dung sau kể từ 00 giờ 00 phút ngày 18/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

a) Tạm dừng một số hoạt động, loại hình kinh doanh, dịch vụ sau:

- Các khu, điểm du lịch, các di tích trên địa bàn;

- Các hoạt động thể dục, thể thao tập trung trên 20 người;

- Spa, thẩm mỹ, phòng trà có giao lưu văn nghệ, Bi-a, rạp chiếu phim, bể bơi;

- Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ; Karaoke, vũ trường, quán Bar, các loại hình Massage (Bao gồm cả các dịch vụ tầm quất, xông hơi, xoa bóp, bấm huyệt), game online, trò chơi điện tử.

b) Nhà hàng, quán ăn uống, giải khát, quán bia chỉ được phép hoạt động trong nhà (không được bán hàng phục vụ ăn uống tại vỉa hè, khu vực công cộng), khuyến khích bán hàng mang về.

          2. Yêu cầu các cơ sở dịch vụ, phục vụ, kinh doanh hoạt động phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

          3. Tiếp tục hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài nhà, giữ khoảng cách giữa người với người tại các điểm công cộng…

- Đối với các hoạt động khác thực hiện theo quy định tại các văn bản hiện hành.

          4. Giao Đài Truyền thanh phường, các Tổ dân phố thông báo nội dung trên đến toàn thể nhân dân biết, thực hiện.

          5. Giao Tổ xử lý vi phạm của phường tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, nơi công cộng… theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh dịch vụ phòng tập gym, phòng tập thể hình, phòng tập yoga, phòng tập nhảy - thẩm mỹ, câu lạc bộ bida, bể bơi…Đồng thời tăng cường xử phạt vi phạm hành chính trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

          6. Các tổ dân phố tiếp tục vận hành có hiệu quả tổ Covid cộng đồng, phối hợp với lực lượng Công an, tổ xử lý vi phạm, tổ chức ký cam kết và xử lý vi phạm các hộ thuộc địa bàn tổ dân phố; Phối hợp với lực lượng cán bộ y tế tiếp tục rà soát các trường hợp về từ các vùng có dịch để thực hiện khai báo y tế và cách ly (nếu có).

          7. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm công tác phòng dịch bệnh; không tụ tập đông người, vận động các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng không tổ chức các hoạt động; phối hợp tuyên truyền các tín đồ, phật tử chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

          Uỷ Ban nhân dân phường đề nghị UBMTTQ, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ dân phố trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Lãnh đạo UBND phường để kịp thời chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TT. Đảng uỷ phường;

- TT. HĐND phường;

- Lãnh đạo UB phường;

- Thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19;

- Lưu: VT, VHTT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đinh Văn Điền

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737028

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 15

Hôm qua: 23