Thứ hai, 22/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Truyền thông hồ sơ Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và hỗ trợ một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 130/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ năm, 10/08/2023 Đã xem: 23
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737041

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 2

Hôm qua: 26