Chủ nhật, 21/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Thành phố tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá, dịch vụ Internet, trò chơi điện tử trên địa bàn

Thứ năm, 10/08/2023 Đã xem: 22
Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá và dịch vụ Internet, trò chơi điện tử trên địa bàn, UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch số 122 về tổ chức kiểm tra các hoạt động trong Quý III và Quý IV năm 2023. 

Theo như kế hoạch, Đoàn kiểm tra thành phố sẽ tiến hành kiểm tra đối các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ Internet và trò chơi điện tử; Các cơ sở kinh doanh Karaoke, vũ trường; Hoạt động quảng cáo và kinh doanh dịch vụ quảng cáo về thủ tục hành chính, các điều kiện quy định trong hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá và dịch vụ Internet, trò chơi điện tử.

Ngoài hình thức kiểm tra định kỳ, Đoàn kiểm tra của thành phố sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất các điểm phức tạp, các cơ sở có dấu hiệu vi phạm.
Việc kiểm tra lần này nhằm chấn chỉnh các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa và dịch vụ Internet, trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Nhà nước và địa phương, đồng thời xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật.  Kết hợp công tác tuyên truyền, vận động với công tác kiểm tra, xử lý nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn. Thông qua kiểm tra đề ra những giải pháp cụ thể, sát với thực tế để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của các loại hình dịch vụ, vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp chính quyền trong công tác quản lý các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa và dịch vụ Internet, trò chơi điện tử trên địa bàn.
Được biết, công tác kiểm tra sẽ được thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, đội kiểm tra liên ngành 814, UBND các phường, xã…. duy trì thường xuyên, đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm; Xử lý kiên quyết, nghiêm minh, đúng pháp luật và có sự phối hợp, thống nhất giữa các cấp, các ngành chức năng đối với các trường hợp vi phạm. /.

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737034

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 21

Hôm qua: 23