Thứ tư, 17/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Phụ lục II BỘ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ DANH HIỆU “THÔN, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”

Thứ hai, 19/02/2024 Đã xem: 18

Phụ lục II

BỘ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG VÀ

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ DANH HIỆU “THÔN, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”

(Kèm theo Quy định tại Quyết định số:     /2024/QĐ-UBND

ngày     tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

 

Tên tiêu chuẩn

Nội dung tiêu chuẩn

Điểm

 

I. Đời sống kinh tế ổn định và phát triển

(20 điểm)

1.Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

Tỉ lệ người lao động có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động và có thu nhập ổn định bằng hoặc cao hơn tỉ lệ của xã, phường, thị trấn.

 

5

 

2. Tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp.

Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều, hộ cận nghèo thấp hơn hoặc bằng tỷ lệ chung của xã, phường, thị trấn.

5

 

3. Phát triển ngành nghề truyền thống (nếu có) hoặc có đóng góp về văn hóa, công nghệ, khoa học kĩ thuật cho địa phương.

3

 

4. Tham gia, hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức

7

 

4.1. Có từ 85% hộ gia đình hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của chính quyền, các đoàn thể tổ chức, phát động.

4

 

4.2. Có từ 85% hộ gia đình tham gia đầy đủ các hoạt động liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

3

 

II. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh,

 phong phú

(25 điểm)

1. Nhà văn hóa, sân thể thao; điểm đọc sách phục vụ cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn của thôn, tổ dân phố.

5

 

2. Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường.

100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở lên theo quy định.

4

 

3. Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh.

Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở được duy trì và phát triển, thu hút đông đảo người dân tham gia, trong đó, chú trọng đến các hoạt động dành cho người cao tuổi và trẻ em.

4

 

4. Tỉ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Có từ 90% trở lên hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định.

 

4

 

5. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở ; công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả, hầu hết những mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại cộng đồng dân cư.

4

 

6. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống của địa phương.

4

 

III. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp

(15 điểm)

 

 

1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3

 

2. Thực hiện việc mai táng, hỏa táng (nếu có) đúng quy định của pháp luật và theo quy hoạch của địa phương.

5

 

3. Các địa điểm vui chơi công cộng được bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ.

4

 

4. Tham gia tự quản trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

3

 

IV. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương

(25 điểm)

1. Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

5

 

2. Có triển khai và vận động các hộ gia đình tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương.

5

 

3. Các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động hiệu quả.

5

 

4. Tỉ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Tỉ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa bằng hoặc cao hơn tỉ lệ của xã, phường, thị trấn.

5

 

5. Thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình/ bạo lực trên cơ sở giới.

5

 

V. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng

(15 điểm)

1. Thực hiện các cuộc vận động, Phong trào thi đua yêu nước do trung ương và địa phương phát động.

5

 

2. Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn.

5

 

3. Triển khai hiệu quả các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và các mô hình về văn hóa, gia đình tại cơ sở.

5

 

Tổng điểm

100

         

 

 

 

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736930

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 19

Hôm qua: 21