Thứ hai, 22/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Trong dịp tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn phường Bích Đào

Thứ tư, 31/08/2022 Đã xem: 157

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

 

 


Số:     /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         

           Bích Đào, ngày 25 tháng 8 năm 2022     

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Trong dịp tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn phường Bích Đào

 

Thực hiện Kế hoạch số 425/KH-BCĐ ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Liên ngành về ATTP thành phố Ninh Bình về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn Thành phố Ninh Bình. UBND phường Bích Đào xây dựng kế hoạch triển khai đợt kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) dịp tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn phường cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; phòng chống ngộ độc thực phẩm; kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong dịp tết Trung thu năm 2022.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng cường công tác thông tin, giáo dục truyền thông về ATTP trong dịp tết Trung thu, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn đến người dân.

- Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm ATTP. Tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, đồ hộp, nước giải khát, thực phẩm truyền thống, cơ sở nhỏ lẻ; cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và các mặt hàng thực phẩm phục vụ tết Trung thu.

- Tổ chức triển khai kiểm tra đồng loạt trên địa bàn phường, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan, tăng cường sự phối hợp từ phường xuống phố. Phấn đấu không để sảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đông người do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, kém chất lượng trong dịp tết Trung thu năm 2022.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi: Trên toàn địa bàn phường Bích Đào

2. Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố thuộc thẩm quyền quản lý của UBND phường theo phân cấp, tập trung ưu tiên kiểm tra các loại thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết Trung thu như bánh, mứt, kẹo; bia, rượu, nước giải khát; thịt, cá, trứng, sữa; các loại trái cây…

3. Nội dung kiểm tra

a. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

- Giấy chứng nhận cơ sở có đủ diều kiện ATTP (Đối với cơ sở thuộc diện phải có giấy).

- Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (Đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ).

- Giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Hồ sơ công bố hợp quy/công bố phù hợp quy định ATTP/tự công bố sản phẩm đối với những sản phẩm phải công bố, hồ sơ sản phẩm được công bố được cơ quan chức năng xác nhận (nếu có).

- Nhãn hàng hóa thực phẩm (Đối với sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn).

- Tài liệu quảng cáo, hồ sơ đăng ký quảng cáo (Đối với cơ sở có quảng cáo sản phẩm thực phẩm).

- Hồ sơ theo dõi về sản phẩm.

- Điều kiện bảo đảm ATTP bao gồm: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người.

- Quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm.

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm.

- Nguồn nước dùng cho chế biến.

b. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

- Giấy chứng nhận cơ sở có đủ diều kiện ATTP (Đối với cơ sở thuộc diện phải có giấy).

- Điều kiện bảo đảm ATTP bao gồm: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người.

- Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm.

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm.

- Việc lưu mẫu thức ăn, kiểm thực ba bước.

- Việc bảo đảm nước sạch dùng cho chế biến thực phẩm.

- Các nội dung khác có liên quan.

c. Đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố

- Cơ sở đảm bảo cách biệt nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm.

- Thức ăn được bày bán trên giá kệ, phương tiện bảo đảm ATTP.

- Kiểm tra nguyên liệu.

- Kiểm tra dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm.

- Kiểm tra bao gói và các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm.

- Kiểm tra dụng cụ che nắng mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại.

- Kiểm tra nguồn nước phục vụ chế biến, kinh doanh.

- Kiểm tra điều kiện sức khỏe, kiến thức và thực hành của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/8 đến ngày 12/9/2022 UBND phường xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành, triển khai đến các tổ dân phố và tiến hành kiểm tra đồng bộ trên địa bàn phường.

5. Phương pháp tiến hành

- Kiểm tra thu thập các tài liệu có liên quan.

- Kiểm tra thực tế tại cơ sở buôn bán, kinh doanh, kiểm tra các sản phẩm thực phẩm.

- Lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính (nếu có).

- Kết thúc đợt kiểm tra tổng hợp, đánh giá kết quả và báo cáo về cấp trên theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn kiểm tra liên ngành của phường

- Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đã ban hành.

- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về cấp trên theo quy định.

2. Trạm Y tế phường

- Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra tới các tổ dân phố trên địa bàn phường.

- Phối hợp với các ngành, cán bộ công chức có liên quan tiến hành kiểm tra theo đúng kế hoạch.

- Tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo về UBND phường và UBND thành phố theo quy định.

- Phối hợp với đoàn kiểm tra của thành phố khi thực hiện việc kiểm tra các cơ sở trên địa bàn phường.

3. Công an phường: Cử cán bộ bố trí thời gian tham gia cùng đoàn kiểm tra theo quy định.

4. Đài Truyền thanh, BBT Trang Thông tin điện tử phường: Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường về các văn bản liên quan đến công tác ATTP theo phân cấp.

5. Công chức văn hóa thông tin: Chỉ đạo Đài Truyền thanh phường tăng thời lượng thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường, biên tập các bài viết đăng tải trên trang thông tin điện tử phường theo quy định. Trực tiếp theo dõi, giám sát các cuộc kiểm tra VSATTP và tham gia đoàn kiểm tra liên ngành.

6. Đề nghị UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các quy định của Pháp luật về VSATTP tới các hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân thông qua các hội nghị sinh hoạt hàng tháng, hàng quý, phối hợp tham gia cùng đoàn kiểm tra theo quy định.

7. Các tổ dân phố: Rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn đường phố, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh bánh kẹo trên địa bàn phố, phối hợp tham gia cùng đoàn kiểm tra phường khi có yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2022. UBND phường yêu cầu các ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả, trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc phát sinh báo cáo về UBND phường qua bộ phận văn phòng để chỉ đạo, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- UBND Thành phố NB;

- Phòng Y tế thành phố NB;

- Trung tâm Y tế thành phố NB;

- Thường trực Đảng ủy, TT HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường;

- Các ngành, đoàn thể có liên quan;

- Các Tổ dân phố;

- Lưu: VT, Trạm y tế, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737040

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 1

Hôm qua: 26