Thứ tư, 24/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường Bích Đào lần thứ VII và tham gia Đại hội Thể dục thể thao thành phố Ninh Bình lần thứ VII năm 2021

Thứ hai, 28/12/2020 Đã xem: 2914

 

UBND PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

BTC ĐHTDTT LẦN THỨ VII

 

 


    Số: 27/KH- BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


       Bích Đào, ngày 25 tháng 12 năm 2020

                  

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường Bích Đào lần thứ VII

và tham gia Đại hội Thể dục thể thao thành phố Ninh Bình

lần thứ VII năm 2021

 

 


Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-BTC ngày 26/11/2020 của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố Ninh Bình về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp thành phố Ninh Bình và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2021 –2022). Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường Bích Đào xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường lần thứ VII và tham gia Đại hội Thể dục thể thao thành phố Ninh Bình lần thứ VII, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Đại hội TDTT phường Bích Đào lần thứ VII năm 2021 là đợt hoạt động TDTT rộng lớn của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn phường nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

2. Đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp TDTT phường Bích Đào giai đoạn 2017 – 2021; thông qua Đại hội để tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội TDTT thành phố Ninh Bình năm 2021.

3. Tạo sự chuyển biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với công tác TDTT trong tình hình hiện nay. Từ đó tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, kinh phí cho TDTT theo hướng xã hội hóa phục vụ thiết thực đời sống của nhân dân, sự hưởng ứng tích cực tham gia của toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển thể dục thể thao.

           II. Yêu cầu

           1. Đại hội TDTT được tổ chức rộng khắp trong toàn phường từ các tổ dân phố, tạo điều kiện thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập và thi đấu các môn thể thao, tham gia các màn đồng diễn. Tổ chức Đại hội TDTT đảm bảo quy mô, hình thức theo quy định.

           2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành cho đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài TDTT của phường.

           3. Tổ chức Đại hội TDTT đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, đúng luật và Điều lệ. Chống mọi biểu hiện tiêu cực, đặc biệt là phải thể hiện được tinh thần “Đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ”

           4. 100% các tổ dân phố, các Ban ngành, đoàn thể, các trường học tích cực tham gia Đại hội TDTT đảm bảo đúng kế hoạch.

           5. Tổ chức thành công các môn thể thao thi đấu tại Đại hội TDTT và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu các môn thể thao tại Đại hội TDTT thành phố Ninh Bình lần thứ VII; đảm bảo an toàn và giành thành tích cao.

           B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

           I. Thời gian, Địa điểm

           1.Thời gian: Lễ khai mạc Đại hội dự kiến tháng 6/2021.

           2. Địa điểm: Dự kiến tổ chức Lễ khai mạc tại sân Trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng.

           II. Nội dung tổ chức Đại hội: Đại hội TDTT được tiến hành gồm 3 phần:

           - Lễ khai mạc

           - Tổ chức thi đấu các môn thể thao

           - Tổng kết Đại hội

           1. Khai mạc Đại hội

           1.1. Trang trí lễ khai mạc Đại hội

           - Đảm bảo trang trọng xung quanh khu vực nơi tổ chức lễ khai mạc; trang trí băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn.

           - Làm kỳ đài đảm bảo đúng theo quy định, yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội TDTT thành phố Ninh Bình lần thứ VII.

           1.2. Nội dung lễ khai mạc

           - Diễu hành biểu dương lực lượng của quần chúng nhân dân tham gia gồm các khối, các vận động viên và các màn đồng diễn mang trang phục mầu sắc thống nhất riêng, thứ tự các khối diễu hành gồm:

           + Khối cờ Tổ quốc.

           + Khối cờ Thể thao.

           + Khối kiệu ảnh chân dung Bác Hồ.

           + Khối kiệu biểu tượng Đại hội.

           + Khối cờ hồng.

           + Khối trọng tài.

           + Khối các ban ngành, đoàn thể.

           + Khối vận động viên của các tổ dân phố.

           + Khối đồng diễn.

           * Lưu ý: Các khối từ khu vực tập kết, diễu hành qua lễ đài, tiến vào sân dự lễ khai mạc, trong nền nhạc và có thuyết minh giới thiệu.

           1.3. Lễ khai mạc:

           - Rước Đuốc và châm Đuốc truyền thống.

           - Chào cờ, hát Quốc ca.

           - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

           - Diễn văn khai mạc.

           - Tuyên thệ của vận động viên.

           - Tuyên thệ của trọng tài.

           - Lãnh đạo Thành phố tặng hoa cho Đại hội.

           - Lãnh đạo Phường tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn.

           * Lưu ý: Sau khi kết thúc phần lễ, các đoàn đi theo biển rút ra ngoài sân, tập kết sau vạch đường biên diễu hành để xem và cổ vũ các màn đồng diễn.

           1.4. Chương trình biểu diễn đồng diễn chào mừng Đại hội:

           - Đồng diễn thể dục nhịp điệu do các em học sinh trường THCS Đinh Tiên Hoàng biểu diễn.

           2. Tổ chức thi đấu các môn thể thao

           - Tổ chức thi đấu 05 môn thể thao: Cầu lông, Bóng bàn, Việt dã, Cờ vua, Kéo co (Nam, Nữ).

           - Các môn Cầu Lông, Bóng Bàn, Cờ vua, Việt dã sẽ được tổ chức trong tháng 5/2021, riêng môn kéo co nam, nữ tổ chức vào ngày khai mạc Đại hội.

           3. Tổng kết Đại hội TDTT

           - Sau khi kết thúc đại hội, Ban tổ chức đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức đại hội và triển khai công tác chuẩn bị tham gia đại hội TDTT thành phố Ninh Bình lần thứ VII.

           IV. Tham gia Đại hội TDTT thành phố Ninh Bình lần thứ VII

           1. Thành lập đoàn tuyển tham gia thi đấu 10 môn thể thao gồm: Bóng đá, Cầu lông, Bóng bàn, Việt dã Tiền Phong, Cờ vua, Điền kinh trong sân, Đá cầu, Kéo co, Cờ tướng, Bơi.

           2. Thành lập đoàn tham gia diễu hành tại lễ khai mạc đại hội TDTT thành phố Ninh Bình lần thứ VII.

           - Số người tham gia dự kiến: 50 người (Theo sự phân công của BTC TP).

           - Thời gian: Dự kiến Quý IV/2021

           - Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình.

           3. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Ninh Bình lần thứ VII.

           C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           I. Công tác chỉ đạo

           1. UBND phường ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tiểu ban và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội.

           2. Ban tổ chức Đại hội xây dựng Kế hoạch, triển khai các nội nội dung liên quan; chỉ đạo tổ chức luyện tập, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khai mạc Đại hội và tổ chức thi đấu các môn thể thao.

           3. Công tác tuyên truyền

           3.1. Nội dung tuyên truyền

           - Tuyên truyền về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia luyện tập TDTT, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đề cao trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của toàn thể xã hội đối với sự nghiệp TDTT.

           - Tuyên truyền giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho vận động viên; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, ứng xử văn hóa, kiên quyết loại trừ các hành vi tiêu cực trong thể thao. Biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động TDTT và trong công tác tổ chức Đại hội TDTT phường lần thứ VII.

           3.2. Hình thức thực hiện

           - Tuyên truyền trên các hội nghị; Phường và tổ dân phố.

           - Tuyên truyền trực quan trên hệ thống panô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu.

           - Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử.

           4. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội TDTT

           - Tăng cường trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật để phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội TDTT; chuẩn bị kỳ đài, khu tập kết cho việc tổ chức lễ khai mạc, nhà thi đấu và địa điểm thi đấu các môn thể thao; đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tăng cường thêm nguồn kinh phí phục vụ cho Đại hội TDTT.

           - Lên phương án, rà soát kiểm tra các điều kiện về an ninh trật tự, đảm bảo việc tổ chức Đại hội TDTT diễn ra an toàn theo đúng quy định.

           - Chuẩn bị lực lượng luyện tập các màn đồng diễn, luyện tập các môn thể thao thi đấu tại Đại hội và tham gia thi đấu cấp thành phố.

           5. Thời gian thực hiện

           - Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, thông báo các môn thi đấu xong trước ngày 30/12/2020. Các đơn vị triển khai kế hoạch tới cán bộ, nhân dân trong phố và đoàn viên, hội viên của cấp hội, cán bộ giáo viên, học sinh ở các trường học.

           - Ban tổ chức xây dựng điều lệ thi đấu các môn thể thao trong khuôn khổ đại hội. Tổ chức họp Ban tổ chức, thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban, xong trước ngày 10/4/2021

           - Thi đấu các môn thể thao (Lưu ý: Các tổ dân phố đăng ký tham gia thi đấu các môn TDTT trong khuôn khổ đại hội, hạn đăng ký cuối cùng trước ngày 30/4/2021 về tiểu ban thi đấu thông qua đồng chí Nguyễn Tiến Dũng- Đ/c Đinh Hải Châu. Đơn vị nào đăng ký chậm BTC sẽ không cho tham gia thi đấu).

           - Từ ngày 25 - 30/4/2021 các đơn vị đăng ký và nộp danh sách vận động viên

           - Từ ngày 10/5 - 20/5/2021 tổ chức bốc thăm và thi đấu các môn Cầu lông, Bóng bàn, Chạy việt dã, Cờ vua.

           (Riêng môn kéo co nam, nữ lịch bốc thăm BTC sẽ thông báo sau)

           +  Ban tổ chức soạn thảo kịch bản, thuyết minh tại lễ khai mạc.

           +  Liên hệ với Sở Văn hoá thể thao; phòng Văn hoá thể thao, Trung tâm văn hóa TTTT thành phố hỗ trợ giáo viên luyện tập các màn đồng diễn, khối cờ hồng, hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

           - Từ ngày 20/5 - 10/6/2021: Duyệt chương trình, kịch bản Đại hội; triển khai chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ khai mạc đại hội.

           - Từ ngày 10/6 - 20/6/2021: Kiểm tra công tác chuẩn bị tập kết cơ sở vật chất, chuẩn bị mọi điều kiện, làm kỳ đài, trang trí khánh tiết, vệ sinh khu vực diễn ra Đại hội.

           - Dự kiến ngày 26/6/2021: Tổng duyệt chương trình (Thứ bẩy).

           - Dự kiến ngày 27/6/2021: Khai mạc đại hội và thi đấu các môn còn lại (CN).

           II. Lực lượng tham gia lễ khai mạc Đại hội

           1. Khối cờ Tổ quốc 6 người, cờ Thể thao 6 người, kiệu ảnh Bác 10 người, Kiệu biểu tượng thể thao 10 người, khối cờ hồng gồm 40 người.

           * Lực lượng: 12 giáo viên nữ trường mầm non Bích Đào, 10 người trong hội phụ nữ phường, 20 đoàn viên thanh niên nam, 20 người trong lực lượng cựu chiến binh và 20 người trong lực lượng DQTV, 24 em học sinh trường tiểu học cầm biển cho các đoàn. Màn đồng diễn học sinh trường THCS Đinh Tiên Hoàng.

           2. Rước đuốc: 3 vận động viên có thành tích cao trang phục thể thao.

           3. Đoàn trọng tài: 10 người trang phục thể thao.

           4. Khối Hội Người cao tuổi: 40 người, trang phục truyền thống của Hội.

           5. Khối phụ nữ: 40 người, trang phục áo dài.

           6. Khối Hội cựu chiến binh: 40 người (đồng phục hội CCB)

           7. Khối trí thức: 40 người gồm 3 trường: Mầm non, Tiểu học và THCS, trang phục nữ áo dài, nam áo trắng, quần tối màu, tay cầm cặp màu xanh.

           8. Khối Đoàn thanh niên: 40 người, trang phục áo xanh tình nguyện.

           9. Khối Hội nông dân: 40 người, trang phục nữ áo dài, nam áo trắng, quần tối màu.

           10. Khối dân quân: 40 người, trang phục quần áo dân quân đồng phục.

           11. Các tổ dân phố mỗi phố 1 khối, mỗi khối 40 người, trang phục nữ áo dài, nam áo trắng, quần tối màu do đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố phụ trách.

           12. Khối đồng diễn của trên 200 học sinh trường THCS Đinh Tiên Hoàng.

           * Về đội hình: Mỗi khối diễu hành xếp thành 2 hàng dọc; mỗi khối 01 em học sinh cầm biển đi trước, cách 2m là hàng ngang đi đầu gồm 03 người, 01 người đi giữa cầm cờ tổ quốc (cán cờ cao 2,5m), cách 2m là 01 người trưởng đoàn, 1phó đoàn, cách 2m là đội hình của khối.

           III. Phân công nhiệm vụ cho các ngành:

           1. Công chức Văn hóa xã hội Thường trực Ban tổ chức: là cơ quan tham mưu chính tổ chức Đại hội TDTT phường Bích Đào lần thứ VII, có trách nhiệm tham mưu xây dựng Kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, trang trí khánh tiết, chuẩn bị nội dung, huy động lực lượng, duy trì luyện tập, tổng hợp kinh phí trình lãnh đạo Đảng ủy – HĐND - UBND phường phê duyệt.

           2. Đài Truyền thanh, Trang Thông tin điện tử phường: Viết tin bài tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội TDTT của phường, của thành phố. Tổng hợp tham mưu viết lời thuyết minh diễu hành.

           3. Công an phường và Ban BVDP: Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho các hoạt động Đại hội TDTT và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban tổ chức phân công.

           4. Công chức Tài chính Kế toán phường: Tham mưu, bố trí nguồn kinh phí phục vụ Đại hội TDTT phường và tham gia dự thi cấp thành phố, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán đúng quy định, phối hợp chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Đại hội TDTT phường.

           5. Trạm Y tế phường: Xây dựng kế hoạch kiểm tra sức khỏe và cơ số thuốc, bố trí cán bộ đảm bảo trực phục vụ cho các hoạt động của Đại hội TDTT và thi đấu các môn thể thao.

           6. Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Trường Mầm non Bích Đào: Chuẩn bị lực lượng tham gia diễu hành khối trí thức và các khối kiệu; Trường THCS có trách nhiệm huy động lực lượng học sinh tham gia luyện tập biểu diễn màn đồng diễn, Trường Tiểu học huy động học sinh cầm biển đoàn.

           7. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường

           Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động lực lượng tham gia diễu hành biểu dương lực lượng, tham gia các màn đồng diễn, phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

           8. Các tổ dân phố: Làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, gương điển hình tiêu biểu trong việc luyện tập TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại, huy động đủ lực lượng tham gia diễu hành biểu dương lực lượng và tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu các môn thể thao tại Đại hội. Cung cấp thông tin, thành tích của đơn vị mình để phục vụ cho việc viết lời thuyết minh diễu hành. Huy động nguồn lực và xã hội hóa nguồn kinh phí để tham gia đại hội.

           * Kinh phí tổ chức đại hội: Được trích từ nguồn kinh phí chi cho hoạt động TDTT và nguồn kinh phí vận động tài trợ theo mô hình xã hội hoá hoạt động TDTT của địa phương.

           Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT phường Bích Đào lần thứ VII năm 2021. BTC Đại hội Thể dục thể thao phường yêu cầu các thành viên BTC, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, Tổ dân phố căn cứ nội dung kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về UBND phường (qua đ/c Công chức Văn hóa xã hội, Thường trực BTC Đại hội) để kịp thời chỉ đạo./.

 

 Nơi nhận:

- UBND thành phố Ninh Bình;

- Thường trực Đảng uỷ, HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường;

- Các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc phường;

- Thành viên BTC Đại hội;

- Các Tổ dân phố trên địa bàn;

- Lưu: VT, VHTT.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

Đinh Văn Hưng

 

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737103

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 4

Hôm qua: 36