Thứ hai, 22/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Tân Sửu và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ hai, 28/12/2020 Đã xem: 2148

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Số: 28/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bích Đào, ngày 21 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Tân Sửu và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    

 


Thực hiện kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Ninh về việc tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, VHVN - TDTT Mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; Kỷ niệm ngày  thành lập Thành Phố Ninh Bình (07/02/2007 – 07/02/2019), chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Uỷ ban nhân dân phường Bích Đào xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, TDTT cụ thể sau:

 ­­­­­­I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 91 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo không khí vui tươi, phấn khởi góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạng các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp.

- Gắn việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân với nội dung tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm ngày thành lập thành phố Ninh Bình; chào mừng Năm Du lịch Quốc gia 2021 – Hoa Lư, Ninh Bình. Động viên nhân dân đón Tết, vui Xuân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, trang trọng, tiết kiệm và an toàn.

- Các ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đề cao tính chủ động sáng tạo của mỗi cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ các ban ngành đoàn thể và các tổ dân phố để tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền đảm bảo thiết thực hiệu quả.

 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Nội dung tuyên truyền

- Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 91 năm qua, khẳng định lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; làm rõ những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền gương “Người tốt việc tốt” trong các phong trào xây dựng và phát triển của phường.

- Tuyên truyền những thành tựu đã đạt được kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các mục tiêu phát triển, kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của phường.

- Phản ánh không khí đón Xuân của nhân dân. Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam gắn với tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mê tín dị đoan, phòng chống cháy nổ và đốt, tàng trữ pháo, đèn trời.

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2.  Hình thức tổ chức các hoạt động

* Hoạt đông tuyên truyền

- Thi đường phố thông tin cổ động cấp thành phố.

- Kẻ vẽ pa nô, khẩu hiệu, căng treo băng zôn, cắm cờ tổ quốc, cờ hồng.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trang trí cờ hoa rực rỡ, căng treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở nơi làm việc.

- Tăng thời lượng tiếp phát sóng, tin bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường và các tổ dân phố tại các hội nghị của Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, điện trang trí trước cửa các hộ gia đình.

* Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao

- Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao tại khu dân cư

- Tổ chức đội tuyển tham gia các nội dung thi đấu giải thể thao của thành phố tổ chức nhân dịp đầu Xuân. Tập trung vào các hoạt động thể thao dân tộc tại các khu dân cư như: Kéo co, cờ tướng, trồng cây đu, cờ cây, trọi gà..hướng các hoạt động cơ sở thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

- Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

- Hướng dẫn các câu lạc bộ thể thể thao tổ chức giao lưu, thi đấu thúc đẩy phong trào thể thao phát triển.

3. Quản lý các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, các loại hình  kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin quảng cáo

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm các quy định của Nhà nước về kinh doanh dịch vụ văn hóa.

- Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tài sản và tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; không để xẩy ra các hiện tượng mê tín dị đoan; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tăng cường quản lý địa bàn kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng quảng cáo rao vặt trái quy định. Tổ chức ra quân xóa bỏ biển quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm Luật quảng cáo. Thực hiện việc lắp đặt để biển quảng cáo bán hàng đúng quy định. Tổ chức xử lý nghiêm các trường hợp đặt để biển quảng cáo bán hàng không đúng nơi quy định.

4. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Trạm Y tế phường chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên đán. Bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; Tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra theo quy định. Tổng hợp kết quả kiểm tra về UBND phường, Trung tâm Y tế thành phố theo quy định.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

* Thời gian căng treo cờ băng rôn khẩu hiệu. Mỗi tổ dân phố tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại tổ dân phố (Thời gian căng treo sẽ có thông báo cụ thể sau).

* Thời gian tổ chức kiểm tra các dịch vụ kinh doanh văn hóa, các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Đợt 1 (Từ ngày 25/01/2021 đến 30/01/2021). Đợt 2 (Từ ngày 01/02/2021 đến 06/02/2021).

* Thời gian kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm. Đợt 1: (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 06/02/2021). Đợt 2 (Từ ngày 22/02 đến ngày 27/02/2021).

* UBND phường tổ chức đoàn đi kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết, căng treo băng zôn khẩu hiệu trong thời gian quy định đối với các tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc phường

Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, tổng vệ sinh cơ quan, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, ảnh Bác, căng treo băng zôn, khẩu hiệu, cờ phướn, đèn trang trí, đèn chiếu sáng tại trụ sở làm việc theo thời gian quy định.

2. Cán bộ, Công chức, Trưởng các ban ngành đoàn thể phường

* Phối kết hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch cụ thể tham mưu UBND phường triển khai việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền VHVN - TDTT trên địa bàn phường theo kế hoạch. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các tổ dân phố, các cơ quan đơn vị tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền VHVN-TDTT theo kế hoạch.

- Thực hiện công tác tuyên truyền trực quan: Tu sửa pa nô, khẩu hiệu, băng zôn, kẻ khẩu hiệu trên các tuyến đường chính của phường.

- Trang trí pa nô, khẩu hiệu khu vực trung tâm hành chính của phường.

- Các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với các ban ngành đoàn thể; Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, cán bộ trật tự đô thị tổ chức vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt công tác căng treo cờ băng rôn khẩu hiệu và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao đạt kết quả. Tổ chức lực lượng ra quân tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo rao vặt trái quy định tại các tuyến đường tự quản và trong khu dân cư.

- Đài Truyền thanh, Trang thông tin điện tử phường: Tổ chức tiếp phát sóng theo quy định. Nâng cao chất lượng nội dung các tin bài, đảm bảo thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên mục, tuyên truyền sâu rộng về sự ra đời và lịch sử vẻ vang của Đảng, về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng. Tuyên truyền nhân dân đón tết vui tươi, an toàn tiết kiệm.

- Công an phường xây dựng kế hoạch chủ động phối hợp với cán bộ công chức, các ban ngành đoàn thể tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa. Tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo rao vặt trái quy định. Xây dựng kế hoạch trấn áp các loại tội phạm, tuần tra khép kín địa bàn, phòng chống cháy nổ, tàng trữ, mua bán pháo, đốt và thả đèn trời.

- Trạm Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo kế hoạch, tổ chức kiểm tra các hộ gia đình kinh doanh thực phẩm và thức ăn đường phố đã được phân cấp.

5. Các tổ dân phố

- Các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố báo cáo cấp ủy chi bộ, phối hợp chặt chẽ với ông (bà) trưởng ban công tác mặt trận, các thành viên trong ban công tác mặt trận thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền VHVN-TDTT tại tổ dân phố, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

 + Căng treo băng zôn khẩu hiệu tại khu dân cư đảm bảo hiệu quả cho việc tuyên truyền dài ngày:  Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn cờ hồng, kẻ vẽ khẩu hiệu tuyên truyền trang trí tại trụ sở phố và trên các trục đường chính, các ngõ của phố.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, công tác an toàn giao thông trật tự đô thị theo đúng quy định.

+ Tổ chức ra quân tháo dỡ quảng cáo rao vặt trái phép làm sạch địa bàn, tuyên truyền vận động các hộ dân treo cờ Tổ quốc đạt 100%, treo đèn lồng, điện trang trí trước cửa các hộ gia đình theo thời gian quy định.

+ Các tổ dân phố có các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng: Chùa, Đền,... tăng cường làm tốt công tác kiểm tra giám sát và tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đảm bảo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, không để xảy ra các hiện tượng mê tín dị đoan. Làm tốt công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, tăng cường tuần tra không để xảy ra chộm cắp đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, VHVN - TDTT Mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm ngày thành lập thành phố Ninh Bình. UBND phường yêu cầu các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các tổ dân phố trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

  Nơi nhận:

- UBND TP Ninh Bình;

- TT Đảng ủy - TT HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường;

- Các ban, ngành, đoàn thể phường;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc phường;

- Các Tổ dân phố trên địa bàn phường;

- Lưu VT, VHTT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đinh Văn Hưng


KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 

1.  Mừng mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu!

2. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)!

3. Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

   4. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại !

5. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

6. Đảng cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm !

7. Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

8. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh

9. Năng động, sáng tạo, đoàn kết, đổi mới quyết tâm xây dựng thành phố Ninh Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp !

10. Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng thành phố Ninh Bình văn minh, giàu đẹp !

11. Đảng bộ thành phố Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh !

12. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa !

13. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp!

14. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XXII !

15. Quyết tâm xây dựng thành phố Ninh Bình trở thành đô thị loại I và hướng tới thành phố Du lịch văn minh, hiện đại !

 

             

 

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737040

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 1

Hôm qua: 26