Thứ tư, 17/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2012

Thứ hai, 01/02/2016 Đã xem: 7

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Ninh Bình (theo giá cố định 1994) tháng 9 ước đạt 174 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Khu vực kinh tế nhà nước đạt 29,9 tỷ đồng, tăng 2,4%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 141,9 tỷ đồng, tăng 19% (kinh tế doanh nghiệp đạt 116,6 tỷ đồng, tăng 18,4%; kinh tế có thể đạt 25,3 tỷ đồng, tăng 22,1%); kinh tế nước ngoài đạt 2,1 tỷ, tăng 27,3%.

*Tính chung 9 tháng năm 2012: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Ninh Binh (theo giá cố định 1994) ước đạt 1.596,2 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Khu vực kinh tế nhà nước đạt 316,1 tỷ đồng, tăng 0,7%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 1.261,8 tỷ đồng, tăng 15,5% (kinh tế doanh nghiệp đạt 1.064,2 tỷ đồng, tăng 14,5%; kinh tế cỏ thể đạt 197,6 tỷ đồng, tăng 21,1%); kinh tế nước ngoài đạt 18,3 tỷ, tăng 27,3%.

Các sản phẩm công nghiệp 9 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Đá khai thác đạt 2.650 m2, tăng 17,3%; xay xát gạo đạt 33.700 tấn, tăng 21,2%; thịt đông lạnh đạt 700 tấn tăng 66,7%; quần áo các loại đạt 2.800 nghìn chiếc, tăng 21,5%; bê tông tươi đạt 24.500 m3, tăng 26,9%; sp cửa nhôm, sắt đạt 185 nghìn m3, tăng 23,3%; nước sản xuất đạt 6.550 m3, tăng 21,3%...

 2.     Sản xuất nông nghiệp:

 a/ Trồng trọt

Vụ mùa năm nay nhìn chung thời tiết thuận lợi, lúa và cây trồng hàng năm sinh trưởng và phát triển bình thường, hiện nay trên địa bàn thành phố hầu hết diện tích lúa đã trỗ bông; có một số diện tích lúa bị nhiễm các loại sinh vật gây hại như: Sâu đục thân 2 chấm L5 khoảng trên 550 ha, trong đó 50 ha nhiễm nặng; bệnh khô vằn 150 ha, trong đó 30 ha nhiễm nặng; bệnh đốm sọc vi khuẩn 100 ha; sâu cuốn lá nhỏ L7 khoảng 10 ha….UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và phường, xã, HTX giữ nước hợp lý, tăng cường kiểm tra, phát hiện, phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột gây hại lúa và hoa màu. Hiện nay toàn bộ diện tích lúa đó được phun thuốc diệt trừ kịp thời; ước năng suất lúa đạt trên 53,5 tạ/ha, sản lượng thóc đạt gần 6 nghìn tấn.

 b/ Chăn nuôi

Đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt, đã hoàn thành tiêm phòng vác xin phòng chống các loại bệnh mùa hè thu cho đàn gia súc, gia cầm. Thành phố chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục phát triển tổng đàn. Ở một số xã, phường nhiều hộ nông dân chăn nuôi gia súc gia cầm với quy mô tập trung, số lượng lớn theo mô hình trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ước tính đến thời điểm 1/10 đàn trâu, bò là 1.330 con, tăng 14 con (+ 1,1%) ; đàn lợn 14.500 con, giảm 453 con (-3%); đàn gia cầm 135 nghìn con, giảm 26 nghìn con (-16,1%). Hiện nay trên địa bàn thành phố không có dịch bệnh xảy ra đối với đàn gia súc, gia cầm.Tuy nhiên thời tiết  mưa, nắng thay đổi thất thường cần thường xuyên quan tâm đến vệ sinh chuồng trại, kịp thời phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

3. Thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Thực hiện vốn đầu tư­ xây dựng cơ bản trong tháng ước đạt 70,5 tỷ đồng, giảm 4,1 tỷ đồng so với thực hiện tháng 8 năm 2012. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước đạt 2,5 tỷ đồng, giảm 1,1 tỷ đồng và chiếm 3,5%; vốn của DN ngoài nhà nước và của hộ dân cư ­ đạt 68 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng chiếm 96,5% tổng số vốn đầu tư XDCB.

 Trong tháng không có công trình được khởi công xây dựng mới; các công trình xây dựng được thực hiện chuyển tiếp từ các tháng trước.

Tính chung 9 tháng năm 2012, vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện ước đạt 800 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách nhà n­ước đạt 54 tỷ đồng, chiếm 6,7% (ngân sách thành phố đạt 47,2 tỷ đồng; ngân sách phường, xó đạt 6,8 tỷ đồng); vốn huy động các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước và của hộ dân c­ư đạt 746 tỷ đồng, chiếm 93,3% so với tổng vốn đầu tư XDCB.

Trong 9 tháng năm 2012 đó cú 14 công trình khởi công xây dựng mới, tổng mức vốn đầu tư XDCB là 7,5 tỷ đồng; có 1 công trình sửa chữa trụ sở UBND phường Vân Giang hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, tổng giá trị tài sản cố định mới tăng là 1,35 tỷ đồng.

II. Thương mại - giá cả, xut khu, tài chính 

 1. Thương mại 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng đạt 470 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm tr­ước.

 Tính chung 9 tháng năm 2012 tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 3.940 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm tr­ước.

 2. Giá cả thị trường

Giá cả thị trường trong tháng tương đối ổn định, một số nhóm hàng, mặt hàng có xu hướng tăng so với tháng trước, cụ thể là:

 * Nhóm hàng lương thực - thực phẩm, nhiên liệu - chất đốt và nhúm hàng hóa đặc biệt:

 3- Xuất khẩu

Trị giá trong hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 9 ước đạt 3.338,8 nghìn USD, tăng 57,7% so với cùng kỳ năm tr­ước.

 *Ước tính 9 tháng năm 2012:

Trị giá xuất khẩu trên địa bàn thành phố ước đạt 21.962,4 nghìn USD, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm tr­ước.

Nhìn chung hoạt động xuất khẩu trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2012 tăng cao so với cùng kỳ năm trước do thị trường xuất khẩu ổn định, đơn giá hàng xuất khẩu tăng; nhiều DN mở rộng thị trường xuất khẩu thể là: DN KG Vi na mặt hàng quần áo có trị giá XK đạt 5.080 nghìn USD, tăng 23,3%; Cty Cổ phần may Ninh Bình mặt hàng quần áo trị giá XK đạt 6116,8 nghìn USD, tăng 31,9% ; Công ty TNHH Sinh Lộc mặt hàng quần áo có trị giá XK đạt 1.711,7 nghìn USD, tăng 31,1% ; Công ty chế biến nông sản TPXK mặt hàng thịt đông lạnh có có trị giá XK đạt 6.412,6 nghìn USD, gấp trên 2 lần . Riờng hàng thêu của Cty TNHH Đông Thành giá trị giảm 55%; DNTN Nguyễn Hoàng  giá trị giảm 46,6% so với cùng kỳ năm tr­ước.

 4. Hoạt động tài chính

Tổng thu ngân sách của thành phố 9 tháng năm 2012 ước đạt 205,7 tỷ đồng, bằng 63,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Thu phí, lệ phí đạt 123,4 tỷ đồng, tăng 8,8%; thu từ quyền sử dụng đất đạt 82,3 tỷ đồng, bằng 39% so với cùng kỳ năm trước.

 II- TÌNH HÌNH VĂN HOÁ - XÃ HỘI:

Tập trung cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, theo dõi sát tình hình dịch bệnh nhất là dịch bệnh tiêu chẩy cấp, bệnh chân tay miệng ở trẻ em... nếu có phát sinh phải theo quy trình điều trị do Bộ y tế quy định. Trong 9 tháng các cơ sở y tế phường, xã và trung tâm y tế đã tổ chức khám bệnh cho 222.238 lượt người; trong đó khám bệnh trong các cơ sở y tế là 70.325 lượt người, khám chuyên khoa ngoại viện 151.913 lượt người, điều trị nội trú cho 3.706 bệnh nhân, khám phụ khoa cho 13.166 người, điều trị phụ khoa 7.967 người, khám thai 5.166 người.

Công tác văn hoá thông tin tuyên truyền 9 tháng năm 2012 tập trung vào tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh 5 năm thành lập thành phố Ninh Bình, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như  ngày 30/4 chiến tháng Miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người, ngày thương binh lệt sỹ (27/7), cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9….; học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI; tuyờn truyền nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu và cả năm 2012,...

Ngành giáo dục tổ chức cho học sinh ôn tập và thi hết học kỳ II, đánh giá chất lượng đồng thời xét hoàn thành chương trình tiểu học và trung học cơ sở. Cụ thể năm học 2011- 2012 đã xét hoàn thành cấp tiểu học cho 1.304/1.304 em, đạt 100%; trung học cơ sở 1375/1378 em đạt 99,8%. Hiện nay có 41/41 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia (bằng 100%), tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các điều kiện cần thiết cho việc công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 theo đúng kế hoạch đề ra.

Kết quả kỳ thi học sinh giái các cấp năm học 2011 - 2012 trên địa bàn thành phố đạt được như sau:

+ Giải học sinh giái cấp tỉnh: Giải nhất 77 em; trong đó phổ thông trung học 74 em, trung học cơ sở 3 em. Giải nhì có 171 em; trong đó phổ thông trung học 150 em, trung học cơ sở 21 em,. Giải ba có 229 em; trong đó phổ thông trung học 202 em, trung học cơ sở 27 em. Giải khuyến khích có 217 em; trong đó phổ thông trung học 197 em, trung học cơ sở 20 em.

Chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất, tinh thần, tổ chức khai giảng năm học 2012- 2013 đồng loạt trên địa bàn thành phố đúng ngày 5/9, ngày khai giảng năm học mới thực sự là ngày hội toàn dân đưa con, em đến trường.

   Nguyên Yên Sơn - Chi cục thống kê Tp Ninh Bình

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736932

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 21

Hôm qua: 21