Thứ sáu, 12/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

14 phường xã tiến hành khảo sát các tiêu chí xây dựng đô thị loại II

Thứ hai, 01/02/2016 Đã xem: 8

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 26/12/2011 của Thành uỷ Ninh Bình về xây dựng và phát triển thành phố Ninh Bình trở thành đô thị loại II, hướng tới thành phố du lịch văn minh hiện đại, Ban chấp hành đảng bộ thành phố đã ban hành quyết định số 2165-QĐ/TU về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển thành phố Ninh Bình lên đô thị loại II gồm 25 thành viên do đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, bí thư thành uỷ làm trưởng ban.

 

Trên cơ sở 6 tiêu chuẩn của đô thị loại II và vận dụng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, UBND Thành phố Ninh Bình đã cụ thể hoá thành 17 tiêu chí phân thành 07 nhóm làm cơ sở để xây dựng thành phố Ninh Bình trở thành đô thị loại II vào năm 2015. Đó là các nhóm tiêu chí về kinh tế - tài chính; lao động việc làm; hộ nghèo và cận nghèo; cơ sở hạ tầng đô thị; y tế, giáo dục, dân số, văn hoá - xã hội; an ninh - trật tự xã hội, xây dựng hệ thống chính trị - xã hội. Các nhóm tiêu chí này gắn kết với nhau trong mối quan hệ tổng hoà của các lĩnh vực xã hội.

 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển thành phố lên đô thị loại II, UBND Thành phố đã ban hành 8 văn bản chỉ đạo các đơn vị, phòng ban liên quan hướng dẫn các xã, phường tiến hành khảo sát, đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn.

 

Trên cơ sở báo cáo của 14 phường xã, Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển thành phố Ninh Bình lên đô thị loại II đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 3 đơn vị là phường Tân Thành, Nam Thành và Bích Đào cho thấy: nhìn chung, các phường xã đã đánh giá được thực trạng tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn; cũng như những thuận lợi, khó khăn để chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp, huy động và bố trí nguồn kinh phí đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; làm cơ sở xác định lộ trình đầu tư xây dựng và phát triển thành phố Ninh Bình lên đô thị loại 2 vào năm 2015, hướng tới thành phố du lịch văn minh, hiện đại. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Một số tiêu chí chưa có sự thống nhất, chưa phù hợp với tình hình thực tế địa phương; báo cáo tổng hợp của các xã, phường còn chung chung, chưa chỉ rõ nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện đối với từng nhóm tiêu chí, lĩnh vực; chưa làm rõ trách nhiệm của thôn, phố, xã phường trong thực hiện các tiêu chí.

 

Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển thành phố Ninh Bình lên đô thị loại II  chỉ đạo các phường xã tiếp tục tiến hành rà soát, hoàn thiện việc đánh giá 17 tiêu chí do UBND thành phố xây dựng để đưa ra những giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn của địa phương và có tính khả thi cao./.

 

 Phạm Quang Thiệu - Vp HĐND - UBND Thành phố

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736801

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 31

Hôm qua: 31