Thứ sáu, 19/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 25/2022/TT-BTTTT ngày 31/12/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm

Thứ ba, 21/03/2023 Đã xem: 46

https://qlvbtpnb.ninhbinh.gov.vn/Vm01d2RFQXhNak09/Vanban/Thong_tu_252022BTTTTT_20230118050642300_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20230130102352.pdf

https://qlvbtpnb.ninhbinh.gov.vn/Vm01d2RFQXhNak09/Vanban/2_DU_THAO_THONG_TU_QUY_DINH_LKVT_SAN_XUAT_CNTT_FA538F4B30B22069F4871C39AC001D01__20230117030635302300_000.00.00.H42.DOCX

https://qlvbtpnb.ninhbinh.gov.vn/Vm01d2RFQXhNak09/Vanban/25TT_06295A85DF81DA894ADA7A7B50894B2F_sdk2__20230117030638276270_000.00.00.H42.PDF

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736990

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 23

Hôm qua: 17