Thứ sáu, 19/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua các mạng xã hội

Thứ ba, 21/03/2023 Đã xem: 36

https://qlvbtpnb.ninhbinh.gov.vn/Vm01d2RFQXhNak09/Vanban/38_tang_cuong_cong_tac_quan_ly_chan_chinh_hoat_dong_quang_cao_kinh_doanh_thuoc_202301191102384240_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20230120112021_000.00.26.H42.pdf

https://qlvbtpnb.ninhbinh.gov.vn/Vm01d2RFQXhNak09/Vanban/286signed_90FBDB2D8A3C46047A062D4D854F0562_sdk2_0000000H42_20230119110243837830_000.00.26.H42.pdf

https://qlvbtpnb.ninhbinh.gov.vn/Vm01d2RFQXhNak09/Vanban/CV_7173_C4BB6D521E6DE34E0A918266D7F74CDE_sdk2_0000000H42_20230119110246678670_000.00.26.H42.pdf

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736990

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 23

Hôm qua: 17