Thứ sáu, 19/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Thành phố thực hiện có hiệu quả đề án số 06 của Chính phủ.

Thứ tư, 05/07/2023 Đã xem: 43
Xác định vai trò, tầm quan trọng của đề án số 06 đối với công tác quản lý hành chính Nhà nước theo hướng hiện đại, góp phần phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số, trong thời gian qua, Thành phố Ninh Bình đã ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong giải quyết các thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành công việc tại UBND thành phố và Trung tâm một cửa liên thông. Chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm đem lại hiệu quả tích cực trong việc chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06. Vận động, hướng dẫn tổ chức công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến, hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích… đồng thời kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Phúc Thành.

Để triển khai thực hiện đề án số 06 một cách hiệu quả, thiết thực, trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND thành phố, Tổ Công tác Đề án 06 thành phố đã ban hành nhiều văn bản  chỉ đạo, triển khai cho các đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ về thời gian và chất lượng. Trong quá trình triển khai thực hiện, Tổ Công tác Đề án 06 thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra khảo sát việc triển khai các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết TTHC, DVC và kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn. Thành lập Đoàn kiểm tra ( do đồng chí Phó Trưởng Công an thành phố, Tổ trưởng Tổ giúp việc Đề án 06 làm trưởng đoàn) để đánh giá công tác chỉ đạo, tiến độ triển khai Đề án 06 của UBND thành phố; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của cơ sở, từ đó tham mưu, kiến nghị với UBND thành phố giải quyết và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06.

Bên cạnh đó, UBND thành phố còn phối hợp với các đơn vị chức năng, các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài truyền thanh các xã, phường, trên Trang thông tin điện tử thành phố, các trang mạng xã hội. Thành lập các tổ công tác tuyên truyền, vận động (gồm Công an, Thanh niên, Tổ Công tác Đề án 06 phố, thôn) với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền và trực tiếp hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tiến hành rà soát, báo cáo kết quả rà soát về UBND tỉnh phục vụ việc lập
hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công bố, công khai các thủ tục hành
chính thuộc phạm vi giải quyết liên quan đến quản lý dân cư theo quy định tại
Luật Cư trú, Nghị định 104 của Chính phủ và các văn bản có liên quan về việc công bố, công khai hướng dẫn thực hiện TTHC có yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú .

Hiện tại số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố đã
cung cấp 124 dịch vụ công một phần, 168 dịch vụ công toàn trình;100% quy trình giải quyết TTHC đã được cấu hình theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử và cung cấp công khai trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh. Tập trung thực hiện nghiêm nhiệm vụ số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đang được lưu trữ tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã theo lộ trình tại Kế hoạch
của UBND tỉnh về thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình. 
Hiện nay, 12/15 dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Ninh Bình được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; tỉ lệ hồ sơ trực tuyến của các lĩnh vực đều đạt trên 90%, trong đó Thông báo lưu trú đạt 100%, Đăng ký khai sinh, khai tử đạt 99,6%. Dịch vụ “Xác nhận thông tin về cư trú” mức độ 4 đã được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 theo đúng thời hạn được giao.

Bên cạnh đó, thành phố đã  rà soát hộ nghèo, người có công, cập nhật, bổ sung thông tin vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo phục vụ cho các vấn đề an sinh xã hội tại địa phương ( tra cứu và cung cấp số CCCD, cập nhật vào dữ liệu quản lý Trợ giúp xã hội cho 178 người; Tra cứu, cập nhật mã số định danh vào phần mềm trẻ em cho 748 trẻ em. Cập nhật và tích hợp CCCD cho các trường hợp Người cao tuổi thuộc diện từ 70 đến 74 tuổi theo Nghị quyết số 61 của HĐND Tỉnh. Rà soát và cập nhật số liệu CCCD của người thuộc Hộ nghèo, cận nghèo, tuổi 75-79 và tích hợp với thẻ BHYT được hỗ trợ cho các đối tượng). Hoàn thành việc cấp CCCD gắn chíp điện tử cho 100% công dân từ đủ 14 tuổi sinh sống trên địa bàn; tiếp tục tổ chức thu nhận và kích hoạt định danh điện tử cho công dân, triển khai có hiệu quả ứng dụng di động Công dân số VNeID (đến nay đã thu nhận 64.462, đạt 66%; kích hoạt 25.927, đạt 27% tài khoản định danh điện tử).  Quán triệt, triển khai 100% cán bộ, Đảng viên trong thành phố làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh, sử dụng tài khoản định danh điện tử để tham gia dịch vụ công trực tuyến. Vận động người thân, gia đình hưởng ứng thực hiện, tin tưởng, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID, thẻ CCCD, tài khoản định danh điện tử, tài khoản dịch vụ công trực tuyến.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới thành phố sẽ tập trung chỉ đạo triển khai và hoàn thành dứt điểm, có hiệu quả việc triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ( đặc biệt là 15/25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân, doanh nghiệp). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định của Chính phủ, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC. Số hóa dữ liệu hộ tịch theo quy định, hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền với các hình thức phong phú, đa dạng, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, chú trọng những tiện ích khi sử dụng dịch vụ công, 05 nhóm tiện ích của Đề án 06; hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp lựa chọn tối đa việc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. Triển khai mô hình điểm về Đề án 06 “Mô hình thanh toán không dùng tiền mặt” trên địa bàn thành phố. Tăng cường kiểm tra, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định bãi bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy xác nhận cư trú khi thực hiện TTHC, dịch vụ công theo quy định của Luật Cư trú và Nghị định số 104 của Chính phủ. Cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thành phố; vận động, hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đẩy mạnh việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm “dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống”. ..v…v…

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736990

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 23

Hôm qua: 17