Thứ sáu, 19/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Danh sách Tổng hợp thành viên Tổ công nghệ cộng đồng phường Bích Đào

Thứ tư, 22/06/2022 Đã xem: 390

Danh sách

Tổng hợp thành viên Tổ công nghệ cộng đồng phường Bích Đào

- Họ và tên người lập danh sách: Đinh Hải Châu

- Đơn vị: UBND phường Bích Đào

- Điện thoại liên hệ: 0932293842

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại ( số điện thoại cài zalo)

Email

Ghi chú

I

Tổ công nghệ số cộng đồng Phố Phúc Thịnh

1

Tô Văn Ánh

Bí thư Chi bộ

0396422872

 

Tổ trưởng

2

Hoàng Khang

Tổ trưởng dân phố

0916038020

 

Tổ phó

3

Dư Xuân Tĩnh

Chi hội trưởng hội CCB

0389129272

 

Thành viên

4

Lã Trọng Đạt

Bí thư chi đoàn

0866806158

 

Thành viên

5

Tống Thế Vinh

Chi hội trưởng Nông dân

0916638736

 

Thành viên

6

Lê Thị Hoa

Chi hội trưởng Phụ nữ

0855426281

 

Thành viên

II

Tổ công nghệ số cộng đồng Phố HưngThịnh

7

Nguyễn Duy Hiệu

Bí thư Chi bộ

0382731043

 

Tổ trưởng

8

Trần Đức Doanh

Tổ trưởng dân phố

0942987429

 

Tổ phó

10

Bùi Thị Điềm

Trưởng Ban công tác MT

0912236665

 

Thành viên

11

Vũ Đình Hòe

Chi hội trưởng hội CCB

0912663918

 

Thành viên

12

Hoàng Khánh Huyền

Bí thư chi đoàn

0856658663

 

Thành viên

13

Phùng Thị Thi

Chi hội trưởng Phụ nữ

0339634105

 

Thành viên

III

Tổ công nghệ số cộng đồng Phố Đông Hồ

14

Vũ Đức Ân

Bí thư Chi bộ

0382061121

 

Tổ trưởng

15

Phạm Xuân Thu

Tổ trưởng dân phố

0913571546

 

Tổ phó

16

Bùi Thị Nga

Chi hội trưởng hội CCB

0914667088

 

Thành viên

17

Tô Thị Hồng Hạnh

Bí thư chi đoàn

0915064927

 

Thành viên

18

Nguyễn Thị Mai

Chi hội trưởng Phụ nữ

0904056792

 

Thành viên

19

Bùi Thị Khánh

Chi hội trưởng Nông dân

0989783089

 

Thành viên

IV

Tổ công nghệ số cộng đồng Phố Bích Sơn

20

Nghiêm Xuân Việt

Bí thư Chi bộ

0942021319

 

Tổ trưởng

21

Trần Văn Cam

Tổ trưởng dân phố

0329495895

 

Tổ phó

22

Vũ Hoài Nam

Bí thư chi đoàn

0985855558

 

Thành viên

23

Phạm Thị Loan

Chi hội trưởng Phụ nữ

0373787061

 

Thành viên

V

Tổ công nghệ số cộng đồng Phố Trung Sơn

24

Đặng Hồng Phong

Bí thư Chi bộ

0918307304

 

Tổ trưởng

25

Đinh Đức Bản

Tổ trưởng dân phố

0833055804

 

Tổ phó

26

Phạm Thị Nguyện

Trưởng Ban công tác MT

0948422898

 

Thành viên

27

Vũ Thị Mỹ Lệ

Bí thư chi đoàn

0963750602

 

Thành viên

28

Phạm Thị Hằng

Chi hội trưởng Phụ nữ

0377958032

 

Thành viên

VI

Tổ công nghệ số cộng đồng Phố Bắc Sơn

29

Phạm Thị Xuân

Bí thư Chi bộ

0974376327

 

Tổ trưởng

30

Đinh Đức Am

Tổ trưởng dân phố

0948424113

 

Tổ phó

31

Phạm Ngọc Hiệu

Chi hội trưởng hội CCB

0913347622

 

Thành viên

32

Đinh Công Hải Anh

Bí thư chi đoàn

0915819985

 

Thành viên

33

Đinh Thị Nga

Chi hội trưởng Phụ nữ

0382826992

 

Thành viên

34

Trần Thị Mão

Chi hội trưởng Nông dân

0378267082

 

Thành viên

VII

Tổ công nghệ số cộng đồng Phố Vạn Thắng

35

Phạm Thị Hà

Bí thư Chi bộ

0973536599

 

Tổ trưởng

36

Trần Dũng Chí

Tổ trưởng dân phố

0368672152

 

Tổ phó

37

Nguyễn Xuân Dần

Chi hội trưởng hội CCB

0984358094

 

Thành viên

38

Lê Thị Kim Cúc

Bí thư chi đoàn

0946663898

 

Thành viên

39

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chi hội trưởng Phụ nữ

0932378221

 

Thành viên

40

Phạm Ngọc Sinh

Trưởng Ban công tác MT

0914932917

 

Thành viên

VIII

Tổ công nghệ số cộng đồng Phố Vạn Thịnh

41

Nguyễn Thị Tươi

Bí thư Chi bộ

0912337506

 

Tổ trưởng

42

Đặng Yến Thủy

Tổ trưởng dân phố

0917386958

 

Tổ phó

43

Hoàng Thiên Hóa

Chi hội trưởng hội CCB

0398679278

 

Thành viên

44

Nguyễn Đức Dương

Bí thư chi đoàn

0849111996

 

Thành viên

45

Đặng Thị Vân

Chi hội trưởng Phụ nữ

0336690947

 

Thành viên

46

Bùi Đức Bình

Trưởng Ban công tác MT

0379194245

 

Thành viên

IX

Tổ công nghệ số cộng đồng Phố Vạn Hưng

47

Đinh Thị Toán

Bí thư Chi bộ

0912203931

 

Tổ trưởng

48

Lại Ngọc Tích

Tổ trưởng dân phố

0356573529

 

Tổ phó

49

Đinh Nhật Tiến

Bí thư chi đoàn

0912990515

 

Thành viên

50

Ngô Thị Thắm

Chi hội trưởng Phụ nữ

0382067574

 

Thành viên

X

Tổ công nghệ số cộng đồng Phố Thanh Xuân

51

Nguyễn Hồng Phong

Bí thư Chi bộ

0914768936

 

Tổ trưởng

52

Vũ Nhiên Liệu

Tổ trưởng dân phố

0397654956

 

Tổ phó

53

Nguyễn Xuân Thủy

Chi hội trưởng hội CCB

0982778118

 

Thành viên

54

Bùi Hiền Anh

Bí thư chi đoàn

0373810204

 

Thành viên

55

Lê Thị Hằng

Chi hội trưởng Phụ nữ

0835366967

 

Thành viên

XI

Tổ công nghệ số cộng đồng Phố Thanh Sơn

56

Đào Sỹ Duyệt

Bí thư Chi bộ

0915680128

 

Tổ trưởng

57

Nguyễn Mạnh Hùng

Tổ trưởng dân phố

0364337362

 

Tổ phó

58

Đậu Cao Khoa

Chi hội trưởng hội CCB

0382230943

 

Thành viên

59

Dương Minh Thu

Bí thư chi đoàn

0812418321

 

Thành viên

60

Phạm Thị Nguyệt

Chi hội trưởng Phụ nữ

0948970636

 

Thành viên

XII

Tổ công nghệ số cộng đồng Phố Đông Sơn

61

Phạm Văn Minh

Bí thư Chi bộ

0947729901

 

Tổ trưởng

62

 

Tổ trưởng dân phố

 

 

Tổ phó

63

Bùi Xuân Hinh

Chi hội trưởng hội CCB

0352183241

 

Thành viên

64

Phạm Thị Yến

Bí thư chi đoàn

0988552987

 

Thành viên

XIII

Tổ công nghệ số cộng đồng Phố Đông Xuân

65

Đặng Thị Tứ

Bí thư Chi bộ

0386224887

 

Tổ trưởng

66

Vũ Thị Xuân

Tổ trưởng dân phố

0868546752

 

Tổ phó

67

Vũ Quang Vinh

Chi hội trưởng hội CCB

0913737918

 

Thành viên

68

Phạm Huy Hoàng

Bí thư chi đoàn

0946943533

 

Thành viên

69

Vũ Thị Sợi

Chi hội trưởng Phụ nữ

0849456060

 

Thành viên

 

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
736989

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 22

Hôm qua: 17