Thứ tư, 24/04/2024
Chào mừng bạn đến với UBND Phường Bích Đào

Phường Tân Thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thứ hai, 15/02/2016 Đã xem: 7

Thường trực HĐND phường Tân Thành vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

  

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ phường, các đại biểu HĐND phường, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư và đại diện nhân dân trên địa bàn phường.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Về cơ bản, các ý kiến đồng tình cao với sự cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc sửa đổi lần này để bảo đảm đổi mới một cách đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, xây dựng và bảo vệ đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Các ý kiến đồng tình với bố cục và kết cấu của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, vị trí của các chương, điều, khoản của Hiến pháp trình bày có tính hệ thống, lôgic, thể hiện được tính khái quát khoa học, sát thực tế, bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng và nội dung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, tình hình trong nước, quốc tế hiện nay. Về ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng của Hiến pháp đảm bảo theo quy định của pháp luật. Nội dung bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bảo đảm là đạo luật cơ bản của Nhà nước ta, có hiệu lực pháp lý cao nhất thể hiện tính ổn định, lâu dài và bản chất ưu việt của chế độ ta.

 

Bên cạnh đó, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thẳng thắn và mang tính xây dựng như: có ý kiến cho rằng không cần thiết phải có “lời nói đầu”, bởi gần đây các luật Quốc hội thông qua cũng đã bỏ phần “lời nói đầu” mà đi thẳng vào nội dung của Luật, làm cho văn bản luật bớt rườm rà hơn, trong trường hợp cần có lời nói đầu thì đề nghị bổ sung thêm nội dung khẳng định vị trí pháp lý của Hiến pháp với tư cách là luật cơ bản, luật gốc, có giá trị pháp lý tối cao, là căn cứ để ban hành luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Tại điều 4 khoản 2 có ý kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ “và trước pháp luật” vào sau cụm từ “trước nhân dân”. Điều 5, khoản 2 nên thêm cụm từ “trong cộng đồng dân tộc Việt Nam” sau cụm từ “các dân tộc”. Tại điều 5 khoản 3 nên thay từ “các” bằng từ “mỗi”, thay từ “” bằng từ “đều” vào sau từ “dân tộc”. Điều 11 tại khoản 2 nên thêm cụm từ “ chống lại nhân dân” vào sau cụm từ “Bảo vệ tổ quốc”. Điều 39 nên giữ lại nội dung của điều 64. Điều 61 tại khoản 1 nên bỏ cụm từ “Thoả đáng” thay bằng cụm từ “phù hợp với kết quả lao động và đầu tư”  ...

 

Hương Giang - ĐTT

 

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
737102

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 3

Hôm qua: 36