Đội tuyển Điền kinh Phường Bích Đào Đối thoại của Đoàn thanh niên Huy chương đồng nội dung Điền kinh 100m nữ Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Đảng ủy, UBND, Công an tham gia đối thoại Văn nghệ chào mừng 26-3 Học sinh với Ngày chạy Olympic Huy chương đồng Điền kinh 100m nam Huy chương đồng Điền kinh 1.500m nữ Trao thưởng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 26-3 Hưởng ứng chạy Olympic 2018
  • Đội tuyển Điền kinh Phường Bích Đào
  • Đối thoại của Đoàn thanh niên
  • Huy chương đồng nội dung Điền kinh 100m nữ
  • Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Đảng ủy, UBND, Công an tham gia đối thoại
  • Văn nghệ chào mừng 26-3
  • Học sinh với Ngày chạy Olympic
  • Huy chương đồng Điền kinh 100m nam
  • Huy chương đồng Điền kinh 1.500m nữ
  • Trao thưởng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 26-3
  • Hưởng ứng chạy Olympic 2018